Prof.Dr. Bülent Yılmaz

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
06800 Beytepe - ANKARA

Tel: +90 (312) 297 82 00 / 120

byilmaz@hacettepe.edu.tr