Anasayfa / Kitap Editörlüğü
Prof.Dr. Bülent Yılmaz

Kitap Editörlüğü

 1. Kütüphene’de: Sahibinden Anı Öyküler. İstanbul: Hiperyayın, 2017. (S. Dilek Yalçın Çelik. res. Necmettin Çanak ile birlikte).
 2. Bilgi ve Belge Yönetimi: Kuramsal Yaklaşımlar. İstanbul: Hiperyayın, 2017. (Turgay Baş, Semanur Öztemiz, Meltem Dişli ile birlikte)
 3. Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2016. Bildiriler Kitabı 2 c. Bursa: Hacettepe Üniversitesi, 2016. (Tolga Çakmak, Şahika Eroğlu ile birlikte)
 4. Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2016. Bildiri Özetleri. Bursa: Hacettepe Üniversitesi, 2016. (Tolga Çakmak, Şahika Eroğlu ile birlikte)
 5. Ankara’da Yayımlanan Süreli Yayınlar Kaynakçası: 1923-2015. Ankara: Koç Üniversitesi VEKAM, 2016. (Nermin Avşar, Tolga Çakmak, Yasin Yazıcı ile birlikte)
 6. Anadolu Kütüphaneleri. Editör Bülent Yılmaz. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2013.
 7. 2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri, 9-12 Mayıs 2012, Bodrum: Bildiriler, Posterler, Çalıştay Raporları. Editör: Bülent Yılmaz. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012.
 8. Bilgi Toplumuna Doğru Halk Kütüphaneleri: PULMAN-XT Türkiye Ulusal Toplantısı, 16-19 Kasım 2002, Millli Kütüphane, Ankara. Haz. Bülent Yılmaz. Ankara: ANKOS, TKD, 2003.
 9. Türk Kütüphaneciliği: Dizin 1993-2000. Ankara: TKD, 2001. (Oya Gürdal, Serap Narinç Kazak ve Aytaç Yıldızeli ile birlikte.)
 10. Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü 25. Yıla Armağan. Yay. Haz. Bülent Yılmaz. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü, 1997.
 11. 33. Kütüphane Haftası Bildirileri. Yay. Haz. Bülent Yılmaz. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1997. 
 12. Türk Kütüphaneciliği: Dizin 1952-1992. Ankara: Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü, 1993. (Oya Gürdal, Serap Narinç Kazak ve Aytaç Yıldızeli ile birlikte.)