Anasayfa / Makaleler
Prof.Dr. Bülent Yılmaz

Makaleler

Yurt dışı

 1. Open access to digitized cultural herıtage: A model proposal for Turkey. DTCF Dergisi,  2018, 58 (2) 1647-1666. http://dtcfdergisi.ankara.edu.tr/index.php/dtcf/article/view/5705/5296
 2. The Role of public libraries in information literacy in Turkey: A study of a provincial public library. ECIL 2014, CCIS 492, 2014,  642–651,  (Demet Soylu ile birlikte)
 3. Future of public libraries: Opinions of public librarians in Turkey. IFLA Journal, 2015, 41(4), 336-352. (Nilay Cevher ile birlikte.) https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0340035215608861 
 4. Distance education on digitization: evaluation of an application in Turkey. Aslib Proceedings. 2013, 65 (4) 336-357. (Özgür Külcü, Yurdagül Ünal ve Tolga Çakmak ile birlikte)
  https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/AP-11-2011-0049/full/pdf?title=distance-education-on-digitization-evaluation-of-an-application-in-turkey

 5. Public Libraries in Turkey, Fontees Artis Musicae,  2010, 57 (3- July-September): 303-308. https://www.jstor.org/stable/pdf/23512152.pdf
 6. Education for information management in Turkey. Bibliothek Forschung und Praxis, 2008, 32 (2), 225-227. 
 7. Public libraries in Turkey. Bibliothek Forschung und Praxis 2008, 32 (2), 214-217.
 8. Social change, industrialisation and public libraries: a theoretical approach. , Aslib Procedings, 2002, 54(5): 326-334. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/00012530210448271/full/pdf?title=social-change-industrialisation-and-public-libraries-a-theoretical-approach
 9. Public libraries in Turkey  PULMAN Express, 2002 (3-November) : 11-13.
 10. Reading and library usage habits of students whose mother tongue is Turkish in Vienna, Austria. IFLA Journal, 2002 (2): 74-80. (PDF) https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/034003520202800211
 11. Lesen und bibliotheksnutzung türkischer Grundschüler in Wien. Bulletin Jugend & Literatur 2001 (3): 4-5.
 12. Lese-und Bibliothekbenutzungsverhalten von Schülern mit türkischer Muttersprache in Wien., Bücherei Perspektiven, 2000, (Heft 4) : 18-22.
 13. "Reading and library usage habits of the students whose mother tongue is Turkish in Vienna, Austria" , 66th IFLA Council and General Conference, August 13-18, 2000, Jerusalem, Israel. in Booklet 3.
 14. The Right to information: Is it possible for developing countries. IFLA Journal, 1999, 25(2): 104-107. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/034003529902500208
 15. "A Sociological study of public library use in Ankara, Turkey", Journal of Librarianship and Information Science, 1998, 30(4): 259-267.
Yurt içi

 1. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Bakü Devlet Üniversitesi Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin okuma alışkanlıkları üzerine karşılaştırmalı bir inceleme.  Bilgi Dünyası, 2019, 20 (2) 119-142. (Eda Peri Erbaş ile birlikte.) http://bilgidunyasi.xyz/index.php/bd/article/view/725/626
 2. Türkiye’deki halk kütüphanelerinin derme geliştirme politikaları açısından değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası, 2019, 20 (1) 1-24. (Emine Cengiz ve Özgür Külcü ile birlikte.) http://bilgidunyasi.xyz/index.php/bd/article/view/709/616 
 3. Türkiye’de Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Ders Programlarının Arşivcilik ve Belge Yönetimi Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi. Bilgi Yönetimi,  2018, 1 (1) 44-62. https://dergipark.org.tr/tr/pub/by/issue/37228/403258
 4. Bartın-Ulus Kültür ve Sanatevi Halk Kütüphanesi’nde yenilikçi hizmet yaklaşımının kullanıcı memnuniyetine etkisi. Türk Kütüphaneciliği,  2017, 31 (3) 334-347. (Erdinç Alaca ile birlikte.) http://tk.org.tr/index.php/TK/article/view/2820/2755 
 5. Ankara’daki halk kütüphanecilerinin okuma alışkanlığı üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği,  2017, 31 (2) 223-244. (Şenol Karadeniz ile birlikte.) http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/2793/2739
 6. Bellek kurumlarında dijitalleştirme ve dijital koruma: Türkiye’deki uygulamaların analizi. Bilgi Dünyası, 2017, 18 (1) 49-91. (Tolga Çakmak ile birlikte.) http://bilgidunyasi.xyz/index.php/bd/article/view/580/583 
 7. Kültürel Bellek Kurumlarında Dijitalleştirme: Kültürel Miras Ürünlerine Yönelik Uygulamalar Üzerine Bir Araştırma. DTCF Dergisi, 2017, 57 (1) 493-523.  (Semanur Öztemiz ile birlikte)
  http://dtcfdergisi.ankara.edu.tr/index.php/dtcf/article/view/1885/1636
 8. Türkiye’nin 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı'nda kütüphane kurumuna yaklaşım. Türk Kütüphaneciliği,  2016, 30 (1) 59-83. (Şenol Karadeniz ile birlikte.) http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/2613/2602
 9. Türkiye’de bilgi edinme hakkının yasal dayanağı-Bilgi Edinme Hakkı Kanunu: 2004-2014 yılları arası uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği,  2015, 29 (4) 687-706. (Semanur Öztemiz ile birlikte.) http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/2591/2585
 10. Sosyal Sermaye Bağlamında Kütüphane Kurumu. Bilgi Dünyası, 2015, 16 (2) 180-203. (Şenol Karadeniz ile birlikte.) http://bilgidunyasi.xyz/index.php/bd/article/view/487/536
 11. Akademisyenlerin Türkiye’de Internet sansürüne yönelik yaklaşımları: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi örneği. Bilgi Dünyası, 2015, 16 (1) 75-104. (Şahika Eroğlu ile birlikte.) http://bilgidunyasi.xyz/index.php/bd/article/view/478/514
 12. Ankara’daki anaokullarının okuma alışkanlığına hazırlık yeterlilikleri açısından değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği,  2014, 28 (4) 547-582. (Selda Ekici ile birlikte.) http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/2490/2499
 13. Türkiye’de telif hakları ihlalleri: Yargıtay kararları çerçevesinde bir değerlendirme. Bilgi Dünyası, 2014, 15 (1)  55-75. (Metin Turan ile birlikte.) http://bilgidunyasi.xyz/index.php/bd/article/view/396/440
 14. İnternet erişim özgürlüğünün kısıtlanması: Türkiye üzerine bir değerlendirme. Bilgi Dünyası, 2013, 14 (2) 215-239. (Türkay Henkoğlu ile birlikte.) http://bilgidunyasi.xyz/index.php/bd/article/view/392/424 
 15. Bilgi merkezlerinde bilgi güvenliği farkındalığı: Ankara'daki üniversite kütüphaneleri örneği. Bilgi Dünyası, 2013, 14 (1) 87-100. (Semanur Öztemiz ile birlikte.) http://bilgidunyasi.xyz/index.php/bd/article/view/105/410
 16. Avrupa Birliği (AB) Bilgi güvenliği politikaları. Türk Kütüphaneciliği,  2013, 27 (3) 451-471. (Türkay Henkoğlu ile birlikte.) http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/384/377
 17. FATİH Projesi üzerine bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 2013, 27 (2) 317-339.    (Selda Ekici ile birlikte.) http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/261/254
 18. Türkiye’de halk kütüphanesi hizmetlerinin özel idarelere devri konusunda özel idare yöneticilerinin görüşleri. Türk Kütüphaneciliği, 2013, 27 (1) 136-153. (Orhan Açıkgöz ile birlikte.) http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/191/186
 19. Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Bölümü öğrencilerinin düşünce özgürlüğüne ilişkin tutumları. Bilgi Dünyası, 2013, 14 (1) 17-36. (Selda Ekici ile birlikte.) http://bilgidunyasi.xyz/index.php/bd/article/view/1/407
 20. AccessIT Projesi ve Dijitalleştirme Uzaktan Eğitim Programının Değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği,  2012, 26 (2) 370-390. (Özgür Külcü, Yurdagül Ünal ve Tolga Çakmak ile birlikte.) http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/334/326
 21. Türkiye’de kültürel bellek kurumlarındaki dijitalleştirme çalışmalarının düşünce özgürlüğü bağlamında değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası, 2012, 13 (2)  418-436. (Tolga Çakmak ile birlikte.) http://bilgidunyasi.xyz/index.php/bd/article/view/77/73
 22. Ankara’daki halk kütüphanesi hizmet niteliğinin değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği, 2012, 26 (1) 53-77. (Özlem Şenyurt Topçu ile birlikte.) http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/315/307
 23. Türkiye’nin bilim-teknoloji politikalarında kütüphane kurumuna yaklaşım. Bilgi Dünyası, 2012, 13 (1)  57-81. (Ömer Dalkıran ile birlikte.) http://bilgidunyasi.xyz/index.php/bd/article/view/50/46
 24. Bilgi politikası konusundaki uluslararası çalışmalarda kütüphane kurumuna yaklaşım: Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi ile Birleşmiş Milletler Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi. Bilgi Dünyası, 2011, 12 (1) 46-69.  (Hakan Aydın ile birlikte.) http://bilgidunyasi.xyz/index.php/bd/article/view/9/5
 25. Ankara’daki halk kütüphanesi sistemi: niceliksel bir analiz. Türk Kütüphaneciliği,  2011, 25 (1) 35-54. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/572/567
 26. Türkiye’de halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devredilme süreci üzerine Ankara özel idare yöneticilerinin düşünceleri. Türk Kütüphaneciliği,  2010, 24 (3) 35-54. (Derya Baklacı, Ömer Çetin, Vuslat Güler, Yelda Güneyoğlu ve Dilek İskenderoğlu ile birlikte.) http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/615/611
 27. 100 Temel Eser Uygulamasının öğrencilerin okuma alışkanlıklarına etkisi ve bu uygulamada kütüphanelerin rolü konusunda öğretmen görüşleri. Türk Kütüphaneciliği,  2010, 24 (3) 495-518. (Sinem Arıcan ile birlikte.) http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/625/621
 28. Türkiye’nin bilgi toplumu politikasında kütüphane kurumuna yaklaşım. Bilgi Dünyası, 2010, 11 (2) 263-289. http://bilgidunyasi.xyz/index.php/bd/article/view/133/117
 29. Ankara’daki üniversite ve halk kütüphanelerinde çalışan kütüphanecilerin iş doyumları üzerine bir araştırma. Bilgi Dünyası, 2010, 11 (1) 49-80 (Şelale Korkut ve Eda Köse ile birlikte.) http://bilgidunyasi.xyz/index.php/bd/article/view/114
 30. Yaşam boyu öğrenme ve Türkiye’de halk kütüphaneleri. Türk Kütüphaneciliği,  2009, 23 (4) 803-834. (Aynur Ersoy ile birlikte.) http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/536/529
 31. Okul öncesi dönem çocuklarının okuma alışkanlığına hazırlık durumları üzerine bir araştırma: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Anaokulu örneği. Türk Kütüphaneciliği,  2009, 23 (3) 489-509. (Tolga Çakmak ile birlikte.) http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/502/495
 32. Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi öğrencilerinin okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği,  2009, 23 (1) 22-51. (Eda Köse ve Şelale Korkut ile birlikte.) http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/446/436
 33. Gerçekliğin Toplumsal inşasında bilgi ve bilgi merkezi. Bilgi Dünyası, 2009, 10 (1) 23-34. http://bilgidunyasi.xyz/index.php/bd/article/view/141/123
 34. Türkiye’de halk kütüphanecilerinin hizmet içi eğitim gereksinimleri. Türk Kütüphaneciliği,  2009, 23 (1) 52-82. (Şenol Karadeniz ile birlikte.) http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/456/447
 35. İlkçağ Anadolu uygarlıklarında sosyo-ekonomik ve kültürel yapı bağlamında kütüphane/arşiv kurumu. Türk Kütüphaneciliği,  2008, 22 (3) 351-376. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/527/520
 36. Türkiye’de halk kütüphanesi hizmetlerinin yerel yönetimlere devri konusunda kütüphane yöneticilerinin ve kütüphanecilerin yaklaşımlar. Türk Kütüphaneciliği, 2007, 21 (4) 414-439. (Özden Demircioğlu Faydalıgül ile birlikte.) http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/133/131
 37. 2004 İlköğretim Programı'nda okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarına ilişkin öğretmen görüşleri. Bilgi Dünyası, 2007, 8 (2)  203-229. (Asiye Şermin Dengiz ile birlikte.) http://bilgidunyasi.xyz/index.php/bd/article/view/356/368 
 38. Öğrencilerin Televizyon İzlemeleri ve Bilgisayar Kullanmalarının Okuma Alışkanlıkları Üzerine Etkisi. Türk Kütüphaneciliği, 2007, 21 (1) 3-28. (Ayşe Gül Aksaçlıoğlu ile birlikte.) http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/8/7
 39. Üniversite kütüphanelerinde halkla ilişkiler ve Başkent Üniversitesi Kütüphanesi. Bilgi Dünyası, 2007, 8 (1) 1-29.  (Nermin Gül Çağlar ile birlikte.) http://bilgidunyasi.xyz/index.php/bd/article/view/189/171
 40. Avrupa Birliği sürecinde Türk halk kütüphaneleri: nicel bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 2006, 20 (1) 61-84. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/15/16
 41. Türkiye’de kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması süreci ve halk kütüphaneleri. Türk Kütüphaneciliği, 2005, 19 (1) 56-77. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/23/25
 42. Öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarında ebeveynlerin duyarlılığı. Bilgi Dünyası, 2004, 5 (2) 115-136. http://bilgidunyasi.xyz/index.php/bd/article/view/229/221
 43. Ankara’daki ilköğretim öğretmenlerinin okuma ve halk kütüphanesi kullanma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği,  2002, 16 (4) 441-460. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/875/867
 44. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Türkiye’de halk kütüphaneleri: niceliksel bir karşılaştırma. Türk Kütüphaneciliği,  2001, 15 (4) 378-398. http://bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/1705-3409-1-PB.pdf
 45. Çocuk kitaplarında dil sorunu. Bilgi Dünyası, 2001, 2 (2) 147-168.  (Nazmiye Özkan ile birlikte.) https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/469/465
 46. Çok kültürlü toplumlarda etnik azınlık çocuklarının okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkları. Türk Kütüphaneciliği,  2000, 14 (4) 451-465. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/697/694
 47. Viyana ilkokullarında okuyan Türk öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Bilgi Dünyası, 2000, 1 (2) 280-306. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/422/418
 48. Eğitimde nitelik sorunu ve İnternet. Türk Kütüphaneciliği,  2000, 14 (1) 47-59. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/874/866
 49. Halk kütüphaneleri üzerine güncel bir karşılaştırma. Türk Kütüphaneciliği,  1999, 13 (1) 28-39. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/714/711
 50. Halk kütüphaneleri-okul kütüphaneleri arasında işbirliği ve Türkiye’de durum. Türk Kütüphaneciliği,  1998, 12 (2) 110-130. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/796/789
 51. Yerel yönetimler ve halk kütüphanesi hizmeti: Türkiye için bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği,  1997, 11 (2) 113-133. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/1023/1024
 52. Halk kütüphanesi kullanımına sosyolojik bir yaklaşım. Türk Kütüphaneciliği,  1996, 10 (4) 360-383. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/1501/1493
 53. Bilgi sosyolojisi: Kütüphanecilik kuramı için bir deneme. Türk Kütüphaneciliği,  1996, 10 (1) 8-20. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/1009/1010
 54. Okuma sosyolojisi: Ankara’da oturanların okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği,  1995, 9 (3) 325-336. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/1022/1023
 55. Türkiye’de Kütüphanecilik Arşivcilik ve Dokümantasyon- Enformasyon Anabilim Dallarının/Bölümlerinin tercih edilme eğilimleri: 1988-1991. Türk Kütüphaneciliği,  1993, 7 (2) 107-118. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/1208/1202
 56. Türkiye’de Kütüphanecilik Arşivcilik ve Dokümantasyon- Enformasyon Anabilim Dallarının/Bölümlerinin tercih edilme eğilimleri: 1988-1991. Türk Kütüphaneciliği,  1993, 7 (1) 41-52. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/1173/1167
 57. Türkiye’de ekonomi - halk kütüphaneleri ilişkisi. Türk Kütüphaneciliği,  1991, 5 (3) 122-131. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/1242/1236
 58. Halk kütüphaneleri ve istatistik. Türk Kütüphaneciliği,  1991, 5 (1) 22-26. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/1215/1209
 59. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nde yapılan tezler kaynakçası: 1972- 1990. Türk Kütüphaneciliği,  1990, 4 (2) 83-87. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/1139/1133
 60. Boş zaman ve halk kütüphanesi: kavramsal bir yaklaşım. Türk Kütüphaneciliği,  1989, 3 (3) 200-206. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/1458/1450
 61. Okuryazarlık ve okuma alışkanlığı üzerine. Türk Kütüphaneciliği,  1989, 3 (1) 48-53. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/1251/1245