Anasayfa / Kitaplarda Yer Alan Bölümler
Prof.Dr. Bülent Yılmaz

Kitaplarda Yer Alan Bölümler

  • Okuma alışkanlığının okuma başarısına etkisi: Ankara Keçiören Atapark İlköğretim Okulu öğrencileri üzerine bir araştırma”,  Prof. Dr. K. Gülbün Baydur’a Armağan içinde (209-218 ss.).Yay. Haz. Özgür Külcü, Tolga Çakmak ve Nevzat Özel. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2012.
  • "Türkiye'de halk kütüphaneleriyle ilgili yönetmelikler üzerine bir değerlendirme" , Prof. Dr. Nilüfer Tuncer'e Armağan içinde (302-313ss). Yay. Haz. M. Emin Küçük. Ankara: TKD, 2005. (DOC)
  • Bülent Yılmaz. "Türk kütüphaneciliğinde siyaset öğesi" , Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu 21-24 Ekim 2004, Ankara (bildiriler) içinde (317-329). Haz. Sacit Arslantekin ve Fahrettin Özdemirci. Ankara: Ankara Üniversitesi, 2004.
  • "Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü lisansüstü tezlerinin niceliksel ve konusal analizi: 1974-1997" , Kütüphanecilik Bölümü 25.Yıl'a Armağan içinde (191-198). Yay.Haz. Bülent Yılmaz. Ankara: H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü, 1997.
  • "Türkiye'de halk kütüphanesi kullanımı: bölgesel durum" , Prof. Dr. İlhan KUM'a Armağan içinde (97-111). Ankara: TKD, 1994.
  • "Okuma alışkanlığında halk kütüphanelerinin rolü" , Prof. Dr. Osman Ersoy'a Armağan, içinde (152-165). Ankara: TKD, 1990.