Anasayfa / Tezler
Prof.Dr. Bülent Yılmaz

Tezler

  • Okuma alışkanlığı ve Yenimahalle İlçe Halk Kütüphanesi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989 (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
  • Ankara'da halk kütüphanesi kullanımı: Sosyo-ekonomik çözümleme. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995 (Yayımlanmamış doktora tezi).