Doç.Dr. Güleda Doğan

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
06800 Beytepe - ANKARA

Tel: +90 (312) 297 82 00 / 118

gduzyol@hacettepe.edu.tr    /    guledaduzyol@gmail.com

ORCID: 0000-0001-7435-3181

ResearcherID: I-8996-2013

https://twitter.com/guledaduzyol