Anasayfa / Çalıştaylar / Paneller vb.
Dr.Öğr. Üyesi Güleda Doğan

Çalıştaylar / Paneller / Seminerler / Eğitimler


 • Akademide "Yağmacı Dergiler" SorunuTürk Akademisinin Yağmacı Dergilerle Sınavı, ÜNAK Web Seminerleri 2020, 8 Haziran 2020, ÜNAK.
 • Bilim Neden Açık Olmalı?, Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Kış Okulu X, 31 Ocak 2020, Başkent Üniversitesi, Ankara.
 • Akademide "Yağmacı Dergiler" Sorunu, Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi Aylık Toplantısı, 26 Aralık 2019, Cermodern, Ankara.
 • Geleneksel Araştırma Performans Değerlendirme Ölçütleri, Akademik Yayıncılık Paneli II (Z. Taşkın ve G. Doğan), 7 Mayıs 2019, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi.
 • Akademik Üretim Süreci, Akademik Yayıncılık Semineri (Z. Taşkın ve G. Doğan), 4 Nisan 2019, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi.
 • Bibliyometri Eğitimi (G. Doğan ve Z. Taşkın), 23-34 Mart 2019, Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi, Ankara. (Sunum, G. Doğan)
 • Bir Bilimsel Makale Nasıl Yazılır?, Bilimsel Makale Yazım Süreçleri ve Dergi Yayıncılığı Paneli, 3 Ocak 2019, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü.
 • Dergi Yayıncılığında Açık Lisans Kullanımı (G. Doğan ve Z. Taşkın), 6 Aralık 2018, Creative Commons Türkiye Webinar Serisi. (Sunum, Video)
 • Uluslararası Üniversite Sıralama Sistemlerinin Değerlendirilmesi Ulusal Çalıştayı (U. Al , Z. Taşkın ve G. Doğan), 5 Kasım 2018, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. (Sunum-1, Sunum-3, Video)
 • İlksan Proje Yazma Eğitimi, 11 Mayıs 2018, Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi, Ankara
 • Bilimsel İletişimde Sahtelikler ve Ötesi (U. Al, G. Doğan, Z. Taşkın ve İ. Şencan), 31 Ocak 2018, Akademik Bilişim 2018 Konferansı, 31 Ocak - 2 Şubat 2018, Karabük Üniversitesi. (Sunum, G. Doğan)
 • Araştırma Verilerinin Yönetimi Eğitim Programı (A.U. Aydınoğlu, Z. Taşkın ve G. Doğan), 26-27 Eylül 2017, TÜBİTAK-ULAKBİM, Ankara. (Video)
 • Atıfların Değerlendirilmesinde Nicel ve Nitel Yaklaşımlar Çalıştayı (U. Al, Z. Taşkın ve G. Doğan), 11 Eylül 2017, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. (Video)
 • Türk Kütüphaneciliğinde Yeni Bir Dönemeç Forumu (T. Gülle, M. Akbulut, G. Doğan, İ. Şencan ve Z. Taşkın), 15 Nisan 2016, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Ankara. (Video
 • Açık Erişim Politikaları Yol Haritası Semineri (Y. Tonta, O. Madran ve G. Doğan), 22 Mayıs 2015, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. (Sunum, G. Doğan)
 • Türk Kütüphaneciliğinde Bilimsel İletişim Sürecini İyileştirme Çalıştayı (T. Gülle, S. Çankırı, G. Doğan, M. Dirik, M.M. Moftakhari ve S. DHYI), 5 Eylül 2014. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu. (Sunum)
 • Data Cleaning and Mapping for Bibliometric Studies (Z. Taşkın ve G. Doğan), 24 Ocak 2013. BOBCATSSS 2013, 23-25 Ocak 2013, Ankara. (Sunum)