Anasayfa / Kitap
Arş.Gör.Dr. İpek Şencan

Kitap


  • Çakmak, T. ve Şencan, İ. (Ed.). (2018). Gerçek ötesi ve bilgi yönetimi: 8. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 1-3 Kasım 2018, H.Ü. Beytepe Kampüsü, Ankara, Türkiye: Bildiri özetleri [Post-truth and information management: 8th International Symposium on Information Management in a Changing World, November 1-3, 2018, Hacettepe University Beytepe Campus, Ankara, Turkey: Abstracts.]. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. (pdf)
  • Şencan, İ. ve Doğan, G. (Ed.). (2017). Bilimsel yayınlarda kaynak gösterme, tablo ve şekil oluşturma rehberi: APA 6 kuralları (2. bs.). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. [Adobe Acrobat Reader sürümü]. Erişim adresi: http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf