Anasayfa / Kitap
Dr.Öğr. Üyesi İpek Şencan

Kitap


  • Kurbanoğlu, S., Špiranec, S., Boustany, J., Ünal, Y., Şencan, İ., Kos, D., Grassian, E., Mizrachi, D. And Roy, L. (Eds.). (2024). Information experience and information literacy. 8th European Conference on Information Literacy, ECIL 2023, Kraków, Poland, October 9–12, 2023, revised selected papers, Part I: CCIS 2042 and Part II: CCIS 2043. Switzerland: Springer. Part I: https://doi.org/10.1007/978-3-031-53001-2 Part II: https://doi.org/10.1007/978-3-031-52998-6

  • Çakmak, T. ve Şencan, İ. (Ed.). (2018). Gerçek ötesi ve bilgi yönetimi: 8. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 1-3 Kasım 2018, H.Ü. Beytepe Kampüsü, Ankara, Türkiye: Bildiri özetleri [Post-truth and information management: 8th International Symposium on Information Management in a Changing World, November 1-3, 2018, Hacettepe University Beytepe Campus, Ankara, Turkey: Abstracts.]. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. (pdf)
  • Şencan, İ. ve Doğan, G. (Ed.). (2017). Bilimsel yayınlarda kaynak gösterme, tablo ve şekil oluşturma rehberi: APA 6 kuralları (2. bs.). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. [Adobe Acrobat Reader sürümü]. Erişim adresi: http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf