Anasayfa / Kitap İçi Bölüm
Arş.Gör.Dr. İpek Şencan

Kitap içi bölümler


  • Ünal, Y., Şencan, İ. and Kurbanoğlu, S. (2022). News consumption and sharing behaviors of individuals in the post-truth era. In Kurbanoğlu, S., Špiranec, S., Ünal, Y., Boustany, J., Kos, D. (Ed.) Information Literacy in a Post-Truth Era. ECIL 2021. Communications in Computer and Information Science, 1533 (p. 16-28). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-99885-1_2
  • Şencan, İ. (2016). Konu başlıkları ve kullanıcı etiketleri üzerine bir değerlendirme: Hacettepe Üniversitesi Kütüphane kataloğu ve LibraryThing örneği. N. Çakmak ve S. Baytur (Ed.), ÜNAK 2015: Elektronik Çağda İçerikten Mimariye Kütüphaneler bildirileri içinde (s. 121-131). Ankara: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği. (pdf)
  • Taşkın, Z., Doğan, G. and Şencan, İ. (2013). Analyzing the intellectual structure of world information literacy literature through citations and co-citations. In S. Kurbanoglu, E. Grassian, D. Mizrachi, R. Catts, and S. Spiranec (Ed.), Worldwide Commonalities and Challenges in Information Literacy Research and Practice - Communications in Computer and Information Science, 397 (p. 54-60). Switzerland: Springer.  (author copy  
  • Todorova, T., Dimitrova, D., Videković, K., Şencan, İ. & Milliat, P. (2014). The changing role of the manager in the digital era: Findings from Erasmus IP LibCMASS 2012 ProjectIn Z. Taşkın, T. Çakmak and G. Doğan (Ed.), From Collections to Connections: Turning Libraries “Inside-Out”, The 21st International BOBCATSSS Conference, 23-25 January 2013, Ankara, Turkey – Proceedings (p. 202-204). Ankara: Hacettepe University Department of Information Management. (author copy)
  • Şencan, İ., Ermişoğlu, D., Dikbaş, H., Gelbal, M. & Dirik, M. (2014). Information literacy (IL) approach in Turkey. In Z. Taşkın, T. Çakmak and G. Doğan (Ed.), From Collections to Connections: Turning Libraries “Inside-Out”, The 21st International BOBCATSSS Conference, 23-25 January 2013, Ankara, Turkey – Proceedings (p. 136-139). Ankara: Hacettepe University Department of Information Management.
  • Şencan, İ. ve Yılmaz, B. (2012). İnternet’in halk kütüphanesi kullanımına etkisi: Ankara’da ortaöğretim öğrencileri üzerine yapılan bir araştırma. B. Yılmaz (Ed.),  2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri, 9-12 Mayıs 2012, Bodrum. Bildiriler, Posterler ve Çalıştay Raporları içinde (s. 151-167).  Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.  (author copy)