Anasayfa / Kitap İçi Bölüm
Arş.Gör.Dr. İpek Şencan

Kitap içi bölümler


  • Şencan, İ. (2016). Konu başlıkları ve kullanıcı etiketleri üzerine bir değerlendirme: Hacettepe Üniversitesi Kütüphane kataloğu ve LibraryThing örneği. N. Çakmak ve S. Baytur (Ed.). ÜNAK 2015: Elektronik Çağda İçerikten Mimariye Kütüphaneler bildirileri içinde (s. 121-131). Ankara: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği. (pdf)
  • Taşkın, Z., Doğan, G. and Şencan, İ. (2013). Analyzing the intellectual structure of world information literacy literature through citations and co-citations. In Worldwide Commonalities and Challenges in Information Literacy Research and Practice - Communications in Computer and Information Science (pp. 54-60). Switzerland: Springer.  (author copy)
  • Şencan, İ. ve Yılmaz, B. (2012). İnternet’in halk kütüphanesi kullanımına etkisi: Ankara’da ortaöğretim öğrencileri üzerine yapılan bir araştırma. B. Yılmaz (Ed.),  2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri, 9-12 Mayıs 2012, Bodrum. Bildiriler, Posterler ve Çalıştay Raporları içinde (s. 151-167).  Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.  (author copy)