Anasayfa / Diğer
Arş.Gör.Dr. İpek Şencan

Diğer 


  • Şencan, İ. (2020). Akademik sahtelikler. Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü Kış Okulu X, 31 Ocak 2020, Başkent Üniversitesi. (sunuş)
  • Şencan, İ. (2019). Haber okuryazarlığı. BBY Yaz Semineri, 24-28 Haziran 2019, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 
  • Şencan, İ. (2017). Ya "Sahte"yse? (Editoryal). Türk Kütüphaneciliği, 31(4), 445-448. (pdf)
  • Şencan, İ. (2016). Bilimsel yayınlarda kaynak gösterme, tablo ve şekil oluşturma kuralları. Forum: Türk Kütüphaneciliği'nde Yeni Bir Dönemeç, 15 Nisan 2016, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yüzüncü Yıl Salonu. (sunuş)
  • Şencan, İ. (2015). Bilimsel yayınlarda kaynak gösterme ve gönderme yapma (Editoryal). Türk Kütüphaneciliği, 29(3), 389-390. (pdf)