Arş.Gör.Dr. Meltem Dişli

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
06800 Beytepe - ANKARA

Tel: +90 (312) 297 82 00 / 130

meltem.disli@hacettepe.edu.tr
ORCID: 0000-0001-7309-2637