Anasayfa / Çalıştaylar ve Seminerler
Arş.Gör. Nilay Cevher

- Eğitimde Edebiyat Seminerleri (Günışığı Kitaplığı ve Terakki Vakfı Okulları ile), 1 Mart 2014, İstanbul. (Dinleyici olarak)

Çocuklarda ve Gençlerde Okuma Kültürünü Geliştirme, 21 Nisan 2014, 1. Okul Öncesi Görsel Sanatlar Şenliği, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. (Dinleyici olarak)

- Gelecek Perspektifinde Çocuk ve Teknoloji, 12 Mayıs 2014, TED Üniversitesi, Ankara. (Dinleyici olarak)

- Halk Kütüphanecileri Bölge Semineri (Türk Kütüphaneciler Derneği ile), 19-20 Eylül 2014, Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, Hatay. (Dinleyici olarak)

- An International Workshop on Research Data Management, 21 Kasım 2014, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. (Dinleyici olarak)

- Eğitimde Edebiyat Seminerleri (Günışığı Kitaplığı ile), 7 Mart 2015, İstanbul. (Dinleyici olarak)

- Gençlik Edebiyatının Dünü, Bugünü (Kelime Yayınları ile), 9 Mayıs 2015, Mektebim Koleji, İstanbul. (Dinleyici olarak)

- Çocuklar için Mekan, 9 Mayıs 2016, İsveç Konsolosluğu, İstanbul. (Dinleyici olarak)

- BBY Yaz Semineri ("Çevresel Sürdürülebilirlik ve Yeşil Kütüphaneler" başlıklı sunum ile), 13-17 Haziran 2016, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Ankara. (Konuşmacı olarak)

- International Workshop on Green Metric, 9-10 Nisan 2017, İstanbul Üniversitesi, İstanbul. (Dinleyici olarak)

- Çocuk Kütüphanesi Kılavuzu Çalıştayı (Okuma Kültürü Derneği ile), 21 Aralık 2018, Goethe Enstitüsü, Ankara. (Davetli olarak)

- BBY Yaz Semineri ("Bilgi Merkezlerinde Oyunlaştırma" başlıklı sunum ile), 24-28 Haziran 2019, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Ankara. (Konuşmacı olarak)

- Bebek Kütüphaneleri Çalıştayı, (Karabük Üniversitesi ve KYGM ile), 6-8 Ekim 2019, Karabük. (Davetli olarak)