Anasayfa / Makaleler
Arş.Gör. Nilay Cevher

Makaleler


  • Yılmaz, B. and Cevher, N. (2015). Future of public libraries: Opinions of public librarians in Turkey. IFLA Journal 41(4), 336-352.
  • Soylu, D., Cevher, N., Schirone, M. and Medeni, T. (2016). A comparative study of information-seeking behaviour and digital information needs of farmers in Turkey and Sweden. International Journal of eBusiness and eGovernment Studies, 8(2), 18-33.
  • Akbulut, M., Alaca, E., Büyükçolpan, T., Cevher, N., Kurbanoğlu, S., Soylu, D. ve Yıldırım, B. F. (2018). Üniversite kütüphanelerinde yeşil (çevreci) yaklaşımlar: Türkiye genelinde bir araştırma. Bilgi Dünyası, 19(2), 203-230. doi:10.15612/BD.2018.693