Anasayfa / Çeviriler
Arş.Gör. Nilay Cevher

Çeviriler


  • Kolay Okunabilen Materyaller için İlkeler. (2017). Çev. Nilay Cevher. Türk Kütüphaneciliği, 31(1), 168-187.