Anasayfa / Konferans, Sempozyum ve Zirve Bildirileri
Prof.Dr. Özgür Külcü

Konferans, Sempozyum ve Zirve Bildirileri

 • Külcü, Ö. (2017). Usability and Human-Computer Interaction of Electronic Document Management Systems (Çağrılı Konuşmacı). Trusting Records: Phase Findings of InterPARES Trust Team Asia. Renmin University Pekin, Çin.
 • Külcü, Ö. Dijital Çağda Bilginin Oluşumu ve Güvenilirliğini İlişkin Koşullar Çerçevesinde Kurumsal Arşiv ve Belge Yönetimi Stratejilerinin Geliştirilmesi. 2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi Çağrılı Konuşmacı. 20-24.10.2017. Haliç Kongre Merkezi İstanbul.
 • Külcü, Ö.  (2016).  Usability and Human   Computer Interaction of Electronic Records Management Systems.  Born Digital in the Cloud: Challenges and Solutions: InterPARES Trust Project Team Turkey Presentation (/)(Yayın No:3038874)
 • Külcü, Ö.  (2016).  Yerel Yönetimlerde Elektronik Belge ve Arşiv Yönetimi Uygulamalarının Yapılandırılması.  Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmletleri Uluslararası Sempozyumu, 379-408. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:3035161).
 • Külcü, Ö. (2016).  Elektronik Ortamda Belgelerin Uzun Süre Korunması Güvenliği ve Erişim Etkinliğinin Artırılmasında Üstveri Elemanlarının Önemi  Sorunlar ve Çözüm Arayışları.  Hazine-i Evrak'ın 170. Kuruluş Yıldönümü ve XI. Arşivcilik Günü Etkinliği Kolektif Hafızada Kırılganlık: Bilgi Güvenliği (Yayın No:3037957)
 • Yılmaz B. Külcü, Ö.  Çakmak, T. (2016).  Increasing Visibility of Cultural Heritage Objects  A Case of Turkish Content within the scope of LoCloud Project.  LoCloud ConferenceSharing local cultural heritage online with LoCloud services (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3316972)
 • Külcü, Ö.Özdemirci, F. (2015).  The Process of Institutionalization of Electronic Records Management Systems in Universities  Ankara University e BEYAS Implementation.  6.  Internatıonal Symposıum Of Informatıon Management In Changıng World (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1878214)
 • Külcü, Ö.  (2015).  Information Description and Metadata Mapping of Cultural Heritage Resources  A Comparative Study of International and Turkish Examples.  6.  Internatıonal Symposıum Of Informatıon Management In Changıng World (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1878366)
 • Külcü, Özgür. (2014).” Evaluation of Information Systems and Records Management Practices of 22 State Universities of Turkey in the Framework of International InterPARES Project supported by TÜBİTAK”.  2nd Asian Symposium on Engineering and Information.11-13 Nisan 2014 (Bangkok, Tayland). 
 • Külcü, Özgür. (2014). “e-Belge Yönetimi Sistemlerine Dönük Ulusal ve Uluslararası Koşullar: InterPARES Projesi Deneyiminin Ardından”. e-BEYAS 2014, Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Uygulamaları Sempozyumu. 20-21 Mart 2014 (Ankara Üniversitesi, Gölbaşı Kampüsü) 
 • Külcü, Özgür, Dalkıran Ömer. (2013). “Evaluation the Challenges of Organizational Information Management in Turkey: Cloud Computing, Social Media and GIS Applications.InterPARES Trust International Research Project European Team Meeting 20-21 Kasım 2013, Brüksel, Belçika.
 • Külcü, Özgür. (2013). LoCloud Project Team Turkey Activity Report (Action planning for metadata ingestion and Europeana provision).  LoCloud Project Content Provider Workshop. Department of Archaeology University of York,  İngiltere. 
 • Külcü, Özgür; Turan Metin. (2013). Türk Ceza Kanunu Çerçevesinde Bilişim Suçlarına Dönük Yargıtay Kararlarının AnaliziTürk Ceza Kanunu Çerçevesinde Bilişim Suçlarına Dönük Yargıtay Kararlarının Analizi. ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mimariler ve Teknolojiler. 19-21 Eylül 2013 (Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampusu)
 • Yılmaz, Bülent; Külcü, Özgür; Ünal, Yurdagül; Çakmak, Tolga. (2013). Europeana Bulutunda Yerel İçerik: İyi Uygulama Örneği Olarak LoCloud Projesi. ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mimariler ve Teknolojiler. 19-21 Eylül 2013 (Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampusu)
 • Külcü, Özgür; Cihad Tekin, Engin. (2013).  Osmanlı Tarihi ile İlgili Araştırmalarda Wikipedia ve Türkçe Vikipedi Sanal Ansiklopedilerinin Sonuç Kalitelerinin Karşılaştırılması. ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mimariler ve Teknolojiler. 19-21 Eylül 2013 (Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampusu)
 • Henkoğlu, Türkay; Külcü, Özgür. (2013).  Evaluation of Conditions Regarding Cloud Computing Applications in Turkey, EU and the USA. The 4th International Symposium on Information Management in a Changing World (IMCW2013, İrlanda, Limerick Technology Institute).  
 • Yılmaz, Bülent; Külcü, Özgür; Ünal, Yurdagül; Çakmak, Tolga. (2013). Local Content in a Europeana Cloud: The LoCloud Project as a Best Practice. The 4th International Symposium on Information Management in a Changing World (IMCW2013, İrlanda, Limerick Technology Institute).  
 • Külcü, Özgür. (2013). Dijital İçeriğin Paylaşımında Yeni Eğilimler: Europeana Deneyiminin Ardından. Kaynaktan Kullanıcıya Bilgi Yönetiminde Yeni Eğilimler: Kültür Kurumlarında Yansımalar, Dijitalleştirme ve Uluslararası Paylaşım” (28.03 2013). İzmir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü
 • Külcü, Özgür;  Çakmak, Tolga. (2012). Enterprise Content Management: A Challenge for Organizational Information Management. The Conference on Web Based Business Management (21-23 Eylül 2012). Grand Mercure Baolong, Shanghai Çin
 • Külcü, Özgür. (2012). Dijitalleştirilen Kültür Mirasın Arşivlenmesi, Korunması ve Devamlılığı. Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi (21-23 Kasım 2012, İstanbul)
 • Külcü, Özgür. (2012).Kültürel Mirasın Yönetimi Üzerine Uygulama Örnekleri -Practical Examples on Management of Cultural Heritage- Oturum Başkanı. Dijital Dünyada Kültürel Mirasın Yönetimi ve InterPARES 3 Projesi Uluslararası Sempozyum - Management of Cultural Heritage in Digital World and InterPARES 3 Project An International Symposium. SALT Galata, 10-11 Mayıs 2012, İstanbul
 • Külcü, Özgür. (2012). Açılış Konuşması Openning Speech. Dijital Dünyada Kültürel Mirasın Yönetimi- Management of Cultural Heritage in Digital World and InterPARES 3 Project An International Symposium. SALT Galata, 10-11 Mayıs 2012, İstanbul
 • Külcü, Özgür. (2011). Creation, Preservation and Management of Digital Content: Electronic systems developed by Team Turkey during our projects. Steps Toward International Alignment in Digital Preservation held on November 4, 2011 in 8th International Conference on Preservation of Digital Objects (1-4 November 2011) Singapore.
 • Külcü, Özgür. (2011). New digital libraries and aggregation in Turkey. AccessIT Final Conference. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, 21 Mart 2011, İstanbul.
 • Külcü, Özgür. (2011). Registration for training and certification program: progress report of team Turkey. AccessIT Final Conference. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, 21 Mart 2011, İstanbul.
 • Külcü, Özgür. (2011). How could take up the online course best be promoted in each country: Developed systems by Team Turkey. AccessIT Final Conference. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, 21 Mart 2011, İstanbul.
 • Külcü, Özgür. (2010). AccessIT Projesi Çerçevesinde Dijitalleştirme ve Dijital İçerik Yönetimi Uzaktan Eğitim Modülünün Tanıtımı. İstanbul Kongre Merkezi Beylerbeyi Salonu, 18 Aralık 2010, İstanbul.
 • Külcü, Özgür. (2010). AccessIT AB Projesi Çerçevesinde Türkiye Takımı Tarafından Geliştirilen Elektronik Sistemler. AccessIT Projesi Türkiye Tanıtım Toplantısı Sunumları, 5 Ekim 2010 Milli Kütüphane, Ankara.
 • Külcü, Özgür. (2010). Kurumsal İçerik Yönetimi Kapsamında E-Posta Yönetimi: Türkiye’den Yansımalar. 23 Eylül 2010. Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampusu Kırmızı Salon. 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu,22-24 Eylül 2010, Ankara.
 • Külcü, Özgür. (2010). The New Challenges In Records Management: Digitization And Enterprise Content Management Practices. CITRA ICA/CITRA Conference Site Event InterPARES 3 Project Presentations. 17 Eylül 2010 Norveç, Oslo.
 • Külcü Özgür. (2010). InterPARES Project Team Turkey Activity Report. InterPARES Projesi 4. Zirvesi. 13-14 Eylül 2010 Norveç, Oslo
 • Külcü, Özgür. (2010). Enterprise Content Management. InterPARES 3 Projesi 3. Zirvesi Türkiye Takımı Sunumu. 27 Mayıs 2010, Kanada, Vancouver.
 • Külcü, Özgür. (2010). E-mail Management in the Context of Enterprise Content Management: Reflections from Turkey. InterPARES 3 Project 3th International Symposium. 29 Mayıs 2010, Kanada, Vancouver.
 • Külcü, Özgür, Külcü; Hande Uzun. (2010). The Contextual Analysis of the E-Records Management Requirements of Turkish Red Crescent Society. 8th European Conference on Digital Archiving, 28-30 Nisan 2010, İsviçre, Cenevre.
 • Külcü, Özgür. (2010). Kent Bilgi Kaynaklarının Dijitalleştirilmesi ve Dijital İçerik Yönetimi Uygulamaları (26-27 Mart 2010).Kent Hafıza Merkezleri: Kent İhtisas Kütüphaneleri, Kent Arşivleri ve Kent Müzeleri. Erciyes Üniversitesi Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kayseri
 • Külcü, Özgür. (2009). E-Devlet Kapsamında e-Belge Yönetimi Uygulamalarının Gelişimi, Sorunlar ve Beklentiler: Türkiye’den Yansımalar. 8. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi (14-15 Ekim 2009). Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Faküktesi Adalet Meslek Yüksek Okulu.
 • Külcü, Özgür ve Çakmak, Tolga. (2009). Türkiye’de Elektronik Belge Yönetimine Dönük Koşulların Değerlendirilmesi: 17 Kurumda Gerçekleştirilen Analiz Sonuçları/ Evaluation of Institutional Conditions for ERM in Turkey: Results of Surveys carried out in 17 Institutions. UNAK 09, Bilgi Çağında Varoluş: Fırsatlar ve Tehditler, (01-92 Ekim 2009). İstanbul: UNAK
 • Külcü, Özgür. (2008). Evolution of the e-records management practices in terms of e-government, the issues and expectations, reflections from Turkey. InterPARES 3 Project 2nd International Summit, 28-30 April 2008. Presenter: Özgür Külcü, Date of Presentation April 28, 10:30-11:30, Location: Det Norske Veritaas, Norveç, Oslo.
 • Külcü, Özgür. (2007). Belge Yönetiminin Değişen Yüzü: Standartlaşma Çalışmaları ve Uluslararası Uygulamalar. Inet-Tr 07: 12. ‘Türkiye’de İnternet’ Konferansı. 08-10 Kasım 200, Bilkent Üniversitesi Ankara. Bildiri 08 Kasım 2007 tarihinde 14:00-16:00 saatleri arasında ‘A’ Salonunda ‘Uluslararası Boyut’ oturumunda sunulmuştur, Ankara.
 • Külcü, Özgür ve Külcü, U. Hande. (2007). Değişen Koşullarda Kurumsal Belge ve Arşiv Hizmetleri: Bir Uygulama Örneği Olarak Türkiye Kızılay Derneği. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007 Beytepe, Ankara. Bildiri 26 Ekim 2006 tarihinde 14:00-16:00 oturumunda Beytepe Yerleşkesi ‘K’ salonunda sunulmuştur., Ankara.
 • Baydur, Gülbün ve Külcü Özgür.(2007). Arşivcilik Eğitimi: Hacettepe Deneyiminin Ardından. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim Beytepe, Ankara.
 • Külcü Özgür (2006) Developing Records Management Programs for the University Environment: A Comparative Study Between Canada and Turkey (Üniversitelerde Belge Yönetim Programlarının Geliştirilmesi: Kanada ve Türkiye Arasında Karşılaştırmalı Bir Çalışma). School of Library, Archival and Information Studies, University of British Colombia, Vancouver, Kanada.Colloquium Series, Sherrington Room, Woodward Biomedical Library, UBC 2198 Health Sciences Mall. Konferans http://www.slais.ubc.ca/NEWS/colloquia.htm. 06 Ekim 2006, saat:12:15-1:15,Kanada, Vancouver.
 • Külcü, Özgür. (1999). Kurumsal Bilginin Denetlenmesinde Belge Yönetimi: Üniversitelerde Belge Yönetim Çalışmaları/ Records Management for the Control of Institutional Information . Türk Kütüphaneciler Derneğinin Kuruluşunun 50. Yılı: Uluslararası Sempozyum, 17-21 Kasım 1999, Ankara.
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan: Külcü, Ö. ve Çakmak, T. (2009). “Evaluation of Institutional Conditions for Electronic Records Management (ERM) in Turkey: Results of Surveys Carried Out in 17 Institution”. InterPARES 3 Symposium. 4-5 June, Seoul, 303-311