Anasayfa / Kitaplarda Yayımlanan Bölümler
Prof.Dr. Özgür Külcü

Kitaplarda Yayımlanan Bölümler

 • Külcü, Ö., Çakmak, T., Eroğlu, S.  (2021). Metadata description schemas of cultural heritage institutions in the context of interoperability.  Trust in an Open Digital Environment (Stancic, H. Ed). Routledge Taylor and Francis Group: London (181-201ss.)
 • Tunç. S.K., Külcü, Ö. (2021). Usability of electronic record management systems. Trust in an Open Digital Environment (Stancic, H. Ed). Routledge Taylor and Francis Group: London (143-152ss.)
 • Külcü, Ö. (2020). Verification of Information and Evaluation of Approaches of Information Professionals in Accessing Accurate Information. Navigating Fake News, Alternative Facts, and Misinformation in a Post-Truth World (Editörler: Kimiz Dalkir (McGill University, Canada) and Rebecca Katz (McGill University, Canada), IGI Global, 162-183ss.
 • Külcü, Ö. (2019). Üniversitelerde Belge ve Arşiv Yönetimi Uygulamalarının Yapılandırılması. Bilgi Merkezleri: Kütüphaneler, Arşivler Müzeler kitabı içerisinde bölüm. Hiper Yayın
 • Uluer H.S., Külcü, Ö. (2019). Sosyal Medyada Veri Analizi Çalışması: Orta Doğu’da Etkisi Bulunan Ülkelerle İlgili Twitter Üzerine Bir Çalışma. BİLGİ YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ eBelge- eArşiv- eDevlet- Bulut Bilişim-Büyük Veri- Yapay Zekâ. Ankara Üniversitesi
 • Kevser, D.Ü. , Külcü, Ö. (2019). Dijital Kürasyon Standartları ve Uygulamalar Çerçevesinde Türkiye’deki Müzeler Üzerine Bir Değerlendirme. BİLGİ YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ eBelge- eArşiv- eDevlet- Bulut Bilişim-Büyük Veri- Yapay Zekâ. Ankara Üniversitesi
 • Dişli, M. , Külcü, Ö. (2019). Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinde Birlikte Çalışabilirlik: Türkiye’deki Koşullar Üzerine Bir Değerlendirme. BİLGİ YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ eBelge- eArşiv- eDevlet- Bulut Bilişim-Büyük Veri- Yapay Zekâ. Ankara Üniversitesi
 • Yılmaz, B., Çakmak T., Külcü, Ö. (2019)Kültürel mirasın dijitalleştirilmesi: LoCloud Projesi bağlamında bir değerlendirme. Kültürel Bellek 2016. Hacettepe Üniversitesi.
 • Külcü, Ö. (2018). Information Description and Metadata of Cultural Heritage Resources: A Comparative Examples of International and Turkey. Born Digital in the Cloud: Challenges and Solutions. Landes Hessen: Almanya
 • Külcü, Ö. (2017). Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi.  Bölüm Adı: Kurumsal Bilgi ve Belge Yönetiminde Uluslararası Standartlaşma Çalışmaları. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları
 • Külcü, Ö. (2017). Bigli ve Belge Yönetimi Kuramsal Yaklaşımlar. Bölüm Adı:Tarihsel Süreçte Bilgi Kuramının Gelişim ve Bilig Hizmetleri Dijital Çağda Bilginin Güvenilirliği, Korunması ve Erişilebilirliği Sorunsalı. İstabul: Hiper Yayın.
 • Külcü, Ö. (2017). Kamusal Alan Olarak Bilgi Merkezleri ve Yenilikçi Yaklaşımlar. Bölüm Adı:Kimin Doğrusu? Gerçek Ötesi ve Yanlış Bilgiler Dünyasında Kanıt Olarak Dijital Belgeler ve Arşivlere Yönelik InterPARES Projesi. İstabul: Hiper Yayın.
 • Külcü, Ö. (2015). Zamansal ve Uzamsal Tanımlamalara Dayalı Bilgi Erişim Sistemlerinin Değerlendirilmesi. Prof  Dr  İrfan Çakın a Armağan Kitabı  143 162 ss, Editör:Umut Al ve Zehra Taşkın, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 273, ISBN:9789754914115
 • Külcü, Ö. (2015). Bilgi İçerikli Kültürel Mirasın Yönetiminde Bütünleşik Sistemlerin Geliştirilmesi. İsmet Binark Armağanı Kitabı. Editör:İshak Keskin ve Nizamettin Oğuz, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 439, ISBN:9789756186961
 • Külcü, Özgür. (2014). Contextual Analysis of Organizational Knowledge System in Turkey (Chapter 12, 182-200). Digital Access and E-Government: Perspectives from Developing and Emerging Countries. Peter Mazebe, Kgmotso H. Moahi and Kelvin Joseph Bwalya (Editors). IGI Global. Hershey, PA, ABD.  
 • Türkay Henkoğlu, T,  Külcü, Ö. (2014). Evaluation of Conditions Regarding Cloud Computing Applications in Turkey, EU and the USA. Challenges of Information Management Beyond the Cloud (36-42).  Gathegi, J. N. Tonta, Y.  Kurbanoğlu, S. Al, U. Taşkın, Z. (Editors). Springer Communications in Computer and Information Science, Volume 423 2014, ISBN: 978-3-662-44411-5
 • Külcü, Özgür. (2014). Belge Yönetimi Sistemlerine Dönük Uluslararası Koşullar: InterPARES Projesi Deneyiminin Ardından. e-BEYAS 2014 Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Uygulamaları Sempozyumu .(20-21 Mart 2014, Ankara) Kitabı  içinde (103-123). Ankara Üniversitesi: Ankara
 • Türkay Henkoğlu, T,  Külcü, Ö. (2014). Evaluation of Conditions Regarding Cloud Computing Applications in Turkey, EU and the USA. Challenges of Information Management Beyond the Cloud (36-42).  Gathegi, J. N. Tonta, Y.  Kurbanoğlu, S. Al, U. Taşkın, Z. (Editors). Springer Communications in Computer and Information Science, Volume 423 2014, ISBN: 978-3-662-44411-5
 • Külcü, Özgür. (2014). Contextual Analysis of Organizational Knowledge System in Turkey (Chapter 12, 182-200). Digital Access and E-Government: Perspectives from Developing and Emerging Countries. Peter Mazebe, Kgmotso H. Moahi and Kelvin Joseph Bwalya (Editors). IGI Global. Hershey, PA, ABD.  
 • Külcü, Özgür. (2013). Ontolojik Çalışmalar Kapsamında Elektronik Arşiv Kaynaklarının Tanımlanması ve Üstveri Alanlarının Geliştirilmesi. Arşiv Emektarlarına Armağan Kitabı içinde (319-352)                            
 • Külcü, Özgür. (2013). Kurum Kültürünün Kurumsal Bilgi Sistemlerine Etkisinin Değerlendirilmesi Akademik Bilişim 2013 (23-25 Ocak 2013 – Akdeniz Üniversitesi, Antalya).  XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildiriler Kitabı İçinde 538-544.
 • Külcü, Özgür. (2012). Kalite Yönetimi Kalite Sistem Dokümantasyonu ve ISO Standartlarında Belge Yönetimi. Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan Kitabı içinde (65-88)
 • Külcü, Özgür (2012). Dijitalleştirile Kültürel Mirasın Arşivlenmesi Korunması ve Devamlılığı. Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi, 21-23 Kasım 2012, İstanbul, Türkiye, Bildiriler. International Congress of The Ottoman Geopolitics Management of Cultural Archive Heritage and Role of Land Registry Archives. M. Yıldırır, S. Kadıoğlu (Yay. Haz/Eds.) içinde (s.875-889). Ankara: Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü
 • Külcü, Ö. (2012). Kurumlarda internet, e-posta, blog ve sosyal ağların kullanımı ve denetimi üzerine bir değerlendirme. E- Bilim ve Belge Yönetimi: 3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 19-21 Eylül 2012, Ankara, Türkiye. Bildiriler. E-Science and Information Management: 3rd International Symposium on Information Management in a Changing World, September 19-21, 2012, Ankara, Turkey. S. Kurbanoğlu, U. Al, P. L. Erdoğan, Y. Tonta, N. Ö. Uçak (Yay.Haz/Eds.) içinde (s. 155-160). Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü                                                                                                                            
 • Külcü, Ö. ve Çakmak, T. (2012, 21-23 Eylül). Enterprise content management: A challenge for organizational information management. The Conference on Web Based Business Management proceedings içinde (ss. 590-595). Shanghai: Scientific Research. ISBN: 978-1-61896-011
 • Külcü, Özgür ve Çakmak, Tolga. (2012, 3-6 Mayıs). Convergence of the records management and enterprise content management in the digital environment. Procedia - Social and Behavioral Sciences Journal içinde (cilt 62, s. 194-197). Amsterdam: Elsevier.
 • Külcü. Özgür ve Çakmak, T. (2011). Türkiye’de elektronik belge yönetimine dönük koşulların değerlendirilmesi: 17 kurumda gerçekleştirilen analiz sonuçları. Yıldızeli, A., Arıkan, A ve Çakmak, T. (ed.). ÜNAK 09 Bilgi Çağında Varoluş: Fırsatlar ve Tehditler Sempozyumu bildirler kitabı içinde(ss. 113-137). İstanbul: Yeditepe Üniversitesi.
 • Külcü, Özgür;. ve Çakmak. (2009).  Evaluation of Institutional Conditions for Electronic Records Management (ERM) in Turkey: Results of Surveys Carried Out in 17 Institution (Conference Proceedings). InterPARES 3 Symposium. 4-5 June, Seoul, 303-311.
 • Külcü Özgür ve Külcü, U. Hande. (2007). Değişen Koşullarda Kurumsal Belge ve Arşiv Hizmetleri: Bir Uygulama Örneği Olarak Türkiye Kızılay Derneği. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı. S. Kurbanoğlu, Yaşar Tonta ve Umut Al (Yay.Haz.). 24-26 Ekim 2007 Beytepe, Ankara, 245-252
 • Baydur, Gülbün ve Külcü Özgür. (2007). Arşivcilik Eğitimi: Hacettepe Deneyiminin Ardından. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı. S. Kurbanoğlu, Yaşar Tonta ve Umut Al (Yay.Haz.). 24-26 Ekim 2007 Beytepe, Ankara, 24-31.
 • Külcü, Özgür. (2005). Kurumsal Belge Yönetim Programları ve Yasal Düzenlemeler/. Prof.Dr. Nilüfer Tuncer’e Armağan Kitabı. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 2005 185-207  
 • Külcü, Özgür.(2001). Üniversitelerde Belge Yönetimi: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Üretilen ve Kullanılan Belgelere Yönelik Yasal Düzenlemelerin Değerlendirilmesi. 21.Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu Ulusal Sempozyumu BildirileriKitabı TKD: Ankara, 146-157                        
 • Külcü, Özgür.(1999). Kurumsal Bilginin Denetlenmesinde Belge Yönetimi: Üniversitelerde Belge Yönetim Çalışmaları.Bilginin Serüveni Dünü Bugünü Yarını. Türk Kütüphaneciler Derneğinin Kuruluşunun 50. Yılı: Uluslararası Sempozyum Bildirileri Kitabı. TKD: Ankara, 384-421
 • Külcü, Özgür. (1997). Belge Yönetiminde Form Üretimi. Kütüphanecilik Bölümü 25. Yıl'a Armağan Kitabı. Bülent Yılmaz (Yay. Haz.). Ankara: H.Ü.Kütüphanecilik