Anasayfa / Diğer Etkinlikler
Prof.Dr. Özgür Külcü

Diğer Etkinlikler

  • Külcü, Özgür. (2012). Dijital Dünyada Kültürel Mirasın Yönetimi ve InterPARES 3 Projesi Uluslararası Sempozyum - Management of Cultural Heritage in Digital World and InterPARES 3 Project An International Symposium. Ulusal Komite Direktörü. SALT Galata, 10-11 Mayıs 2012, İstanbul.
  • 2010- AccessIT Avrupa Birliği Projesi Dijtalleştime ve Dijtal İçerik Yaratma Üzerine Eğitim Programı (Seminar on Digital Skills), Katılımcı, 15-20 Şubat 2010, Yunanistan, Veria.
  • 2010- BOBCATSSS 2010, Parma. Bridging the digital divide: Libraries providing access for all?, Katılımcı, 25-27 Ocak 2010, İtalya, Parma.
  • Macket Terry and Kitty Mackey. (2002). “Kaliteyi Düşün! Deming’in Yaklaşımının Kütüphanelerde Uygulanması/ Think Quality! The Deming Appoach Does Work in Libraries. Özgür Külcü (Çev.). Düşünceler, Sayı 57: 15-26
  • Fleet James. (2000). Çalışanlara (Diğerlerine) Karşı Güçlü Bir Lider Olmak İçin 11 Kişisel Nitelik”/ 21 Days to Unlimited Power with People: New York McGraw Hill, 1992 Özgür Külcü (Çev). Düşünceler, Sayı 53-54: 20-31