Anasayfa / Ulusal - Uluslararası Projeler ve Diğer Görevler
Prof.Dr. Özgür Külcü

Ulusal ve Uluslararası Projelerde Görevler

 • AccessIT:  Accelerate The Circulation of Culture Through Exchange of Skills in Information Technology  Bilgi Teknolojilerinin Değişen Yetenekleri Çerçevesinde Kültür Döngüsünün Hızlandırılması, Avrupa Birliği, Türkiye Direktör Yardımcısı , 2009-2011 (Uluslararası)
 • InterPARES 3  The International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems , Diğer, Proje Türkiye Koordinatörü, 2007-2012
 • InterPARES Kapsamında Elektronik Sistemlerde Belgelerin Özgünlüğünün Korunması Üzerine Uluslararası Araştırma Projesi  Türkiye’de Üniversitelerin Değerlendirilmesi , TÜBİTAK Projesi, Proje Koordinatörü, 2010-2012 (Ulusal)
 • Hacettepe Üniversitesi Örneğinde Üniversitelerde Belge Sistemlerinin Analizi ve Belge Saklama Programının Geliştirilmesi , Diğer, Proje Koordinatörü, 2008-2009)
 • Ülkemizde Üniversitelere Yönelik Kalite Sistem Dokümantasyonu Çerçevesinde Belge Yönetimi ve Belge Alıkoyma Programlarının Geliştirilmesi, Proje Koordinatörü, 2008-2009)
 • Hacettepe Üniversitesinde Basılı ve Elektronik Ortamda Belge Yönetimi ve Arşivleme Uygulamalarını Belirleyen Yasal Düzenlemelerin Analizi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, , 29/12/2015 - 30/09/2016 (Ulusal)
 • Hacettepe Üniversitesi, Simon Fraser Üniversitesi ve British Columbia Üniversitelerinden Belge Yönetimi Programlarının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi. Ortak Araştırmaların Yürütüldüğü Kurum: British Colombia Üniversitesi Kütüphane, Arşiv ve Bilgi Çalışmaları Okulu (School of Library, Archival and Information Studies at British Colombai University, Vancouver / Kanada. Araştırma Süresi: 12 Haziran- 14 Ekim 2006
 • ABD ve Türkiye Referans Alınarak Kodlanmış Arşivsel Tanımlama Örneğinde Elektronik Arşiv Materyallerinin Üstveri (Metaveri) Alanlarının Geliştirilmesi. Ortak Araştırmaların Yürütüldüğü Kurum: North Carolina Üniversitesi Kütüphane ve Bilgi Bilim Okulu  (University of North Carolina, School of Library and Information Science), Chapel Hill, ABD. Araştırma Süresi: 20 Haziran- 20 Eylül 2011
 • Evaluating Metadata Description Schemas of the Cultural Heritage Organizations in Electronic Environments for Interoperability. TÜBİTAK 2219 Uluslararası Araştırma Projesi, California University Berkeley, School of Information. Araştırma Süresi: 15 Mayıs-15 Ekim 2015
 • Hacettepe Üniversitesinde Basılı ve Elektronik Ortamda Belge Yönetimi ve Arşivleme Uygulamalarını Belirleyen Yasal Düzenlemelerin Analizi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, , 19/08/2015 - 30/08/2016 (Ulusal)
 • LoCloud  AB  Projesi Çerçevesinde Bulut Bilişim Tabanlı Dijitalleştirme Üzerine Uzaktan Eğitim Uygulaması, Bap, Araştırmacı, 2015 (Devam Ediyor) (Ulusal)
 • Hacettepe Üniversitesinde Basılı ve Elektronik Ortamda Belge Yönetimi ve Arşivleme Uygulamalarını Belirleyen Yasal Düzenlemelerin Analizi, Bap, Proje Koordinatörü, 2015-2016 (Ulusal)
 • Locloud Local Content in Europeana: Eurapeana Bulutunda Yerel İçerik CIP ICT PSP 2012 6, Avrupa Birliği, Araştırmacı, 06/01/2013 - 14/06/2016 (Uluslararası)
 • InterPARES TRUST; The International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems: Trust and Digital Records in an Increasingly Networked Society Elektronik Sistemlerde Belgelerin Özgünlüğünün Korunması Üzerine Uluslararası Araştırma Projesi: Hızla Ağlaşan Toplumda Dijital Kayıtlar ve Güven (Uluslararası Araştırma Projesi. Türkiye Takımı Direktörü, 2016-2019)


İdari ve Akademik Görevler

 •  Academia Uluslararası Disiplinlerarası Bilimsel Araştırma Dergisi Editörü. 2016 - 2019
 • Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Alan Editörü. 2018 -
 • Bilgi Yönetimi Dergisi Uluslararası Yayınlardan Sorumlu Editör Yardımcısı. 2019 -
 • Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi. 2017 -Ekim 2020.
 • Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Komisyonu Üyesi. 2017 -
 • Hacettepe Üniversitesi Akademik Gelişim Projeleri Değerlendirme Komisyonu Üyesi. 2017 -
 • Hacettepe Üniversitesi Atama, Kriter Belirleme ve Dosya İnceleme Komisyonu Üyesi. 2017 -
 • TÜBİTAK ULAKBİM TR-DİZİN Komitesi Üyesi. 2019 -