Anasayfa / Makaleler
Prof.Dr. Özgür Külcü

Makaleler

 • Dişli, M. ve Külcü, Ö. (2021). Interoperability in Electronic Records Managements Systems: An Evaluation of the Universities in Ankara. Information Development, Erişim Adresi: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/02666669211007913 
 • Tunç, S.K., Külcü, Ö. (2020). Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin Sezgisel Değerlendirme yöntemi ile Kullanılabilirlik Açısından Değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası, 21 (2): 267-297.
 • Dişli, M., Külcü, Ö. (2020). Üniversitelerde Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin Birlikte Çalışabilirlik Açısından Değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası, 21 (1): 35-63. 
 • Ankaralı, E., Külcü, Ö. (2020). RapidMiner ile Twitter Verilerinin Konu Modellemesi. Bilgi Yönetimi, 3 (1): 1-10.
 • Cengiz, E., Külcü, Ö. (2019). Türkiye’deki Halk Kütüphanelerinin Derme Geliştirme Politikaları Açısından Değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası 20 (19: 2-24.
 • Külcü, Ö. Tunç, S. (2017). Usability Evaluation of Electronic Document Management System: Hacettepe University as the Example. Zhejiang China 8(1).
 • Külcü, Ö.  (2016).  Bilgi İçerikli Kültürel Mirasın Yönetiminde Yeni Gelişmeler.  Türk Kütüphaneciliği, 30(4), 640-663. (Yayın No: 3034663)
 • Külcü, Ö.  Turan, M. (2015).  Türkiye de Hukuksal Koşullar Çerçevesinde Elektronik Belge ve Finansal Bilgi Yönetimi Politikalarının Değerlendirilmesi.  Bilgi Dünyası, 16(2), 1-19. (Yayın No: 1877448)
 • Külcü, Ö. Henkoğlu, T. (2014). Privacy in social networks: An analysis of Facebook. International Journal of Information Management 34 (6):  761–769.
 • Umut, G. Külcü, Ö. .(2014). Elektronik Belge Yönetimi Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunların Analizi ve Çözüm Önerileri: Kalkınma Bakanlığı Örneği. Bilgi Dünyası 15 (1): 102-124.
 • Külcü, Ö. Turan M. (2014). Türkiye’de Bilişim Suçlarının Tanımlanması ve Yaşanan İhlallere Yönelik İçerik Analizi. Türk Kütüphaneciliği, 28 (1): 18-46
 • Külcü, Ö. Henkoglu T. (2014). Sosyal Paylaşım Ağlarında Gizlilik: Facebook İncelemesi. Bilgi Dünyası 15 (2): 231-252
 • Eroğlu, Ş. Külcü, Ö. (2014). TS 13298 Çerçevesinde Kurumsal Bilgi Sistemleri ve Elektronik Belge Yönetimi Standartlarının Değerlendirilmesi: İçişleri Bakanlığı Örneği. Bilgi Dünyası 15 (2): 227-252
 • Külcü, Ö., Çakmak T., Özel N. (2013). Kurumsal Bilgi Sistemleri İçerisinde Belge Yönetimi: Türkiye’deki Kamu Üniversitelerinde Gerçekleştirilen Uygulamalara Yönelik Bir Durum Analizi. Bilgi Dünyası, 14 (2), 251-269
 • Külcü, Ö.  Eroğlu Ş.. (2013). e-Devlet Kapsamında Kurumsal Bilgi Sistemlerinin Değerlendirilmesi: İçişleri Bakanlığı Örneği. Bilgi Dünyası, 14 (2), 329-357
 • Yılmaz, B., Külcü, Ö., Ünal, Y. ve Çakmak, T. (2013). Distance education on digitization: evaluation of an application in Turkey. Aslib Proceedings, 65 (4), 336-357
 • Henkoğlu, T. ve Külcü, Ö. (2013). Bilgi erişim platformu olarak Bulut Bilişim: Riskler ve hukuksal koşullar üzerine bir inceleme (Cloud Computing as an information access platform: A study on threats and legal requirements). Bilgi Dünyası, 14 (1), 62-86.
 • Külcü, Ö. ve Turan, M. (2013). Kamu Hukukunda Geleneksel ve Elektronik İletişim, Bilgi ve Belge Yönetimi Uygulamaları. Türk Kütüphaneciliği, 27 (2), 235-265
 • Külcü, Ö. ve Dalkıran, Ö. (2013). Bilgi Profesyonellerinin Meslek Derneklerine Bakışı: TKD ve ÜNAK Örneklerinin Değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği 27 (2), 340-360
 • Külcü, Ö. (2012). Türkiye’de Kurumsal Elektronik Bilgi ve Belge Yönetimi Uygulamalarına Dönük Koşulların Değerlendirilmesi: 57 Örnek Kurumun Analizi. Türk Kütüphaneciliği, 26 (1), 7-30
 • Külcü, Ö. (2012). Kurumsal Bilgi Kaynağı Olarak E-posta Yönetim Sistemleri. Bilgi Dünyası, 13 (1), 226-248
 • Yılmaz, B, Külcü, Ö, Ünal Y, Çakmak , T. (2012). AccessIT Projesi ve Dijitalleştirme Uzaktan Eğitim Programının Değerlendirmesi. Türk Kütüphaneciliği, 26 (2), 370-390
 • Külcü, Ö. ve Çakmak, T. (2011). Kurumsal İçerik Yönetimi Bileşenlerinin Bir Savunma Sanayii Organizasyonu Örneğinde Değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası, 12 (2), 263-280
 • Külcü, Ö. ve Ünal, Y . (2011). AccessIT Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler ve Geliştirilen Elektronik Sistemler. Türk Kütüphaneciliği, 25(1), 125-131.
 • Külcü, Ö, Çakmak, T. (2010). Evaluation of the ERM Application in Turkey within the framework of InterPARES Project. International Journal of Information Management, 30 (3), 199-211.
 • Külcü, Özgür ve Külcü, Hande Uzun. (2010). The Contextual Analysis of the e-Records Management Requirements of Turkish Red Crescent Society. The Electronic Library,  28(2), 314-333.
 • Külcü, Özgür. (2010). Belge Yönetiminde Yeni Fırsatlar: Dijitalleştirme ve İçerik Yönetimi Uygulamaları. Bilgi Dünyası, 11 (2), 290-331.
 • Deniz Tümer ve Özgür Külcü. (2010). İlk ve Ortaöğretim Okullarında Belge Yönetimi Programları ve Türkiye’deki Durum. Bilgi Dünyası, 11 (2), 408-443.
 • Deniz Tümer ve Özgür Külcü. (2010).Eğitim Kurumlarında Belge Yönetimi Koşullarının Değerlendirilmesi: 22 İlk ve Orta Dereceli Özel Okulda Yapılmış Bir Araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 24 (3), 404-438.
 • Külcü, Özgür ve Külcü, Hande Uzun. (2010). Belge Yönetiminde Kapasite Değerlendirme Sistemi: Bir Uygulama Örneği Olarak Türkiye Kızılay Derneği. Bilgi Dünyası, 11 (1): 22-48.
 • Külcü, Özgür. (2009). Records Management Practices in Universities: Comparative Study of Examples in Canada and Turkey. The Canadian Journal of Information and Library Science, 33(1/2), 85-107.
 • Külcü, Özgür. (2009). Evolution of the e-records management practices in e-government: reflections from Turkey.The Electronic Library, 27 (6), 999-1009
 • Külcü, Özgür ve Külcü, Hande Uzun. (2009). The Records Management Capacity Assessment System (RMCAS) as a tool for program development at the Turkish Red Crescent Society. International Journal of Information Management, 29 (6), 483-487.
 • Külcü, Özgür. (2009). Quality Documentation and Records Management: A Survey Of Turkish Universities. Aslib Proceedings, 61 (6), 459-473
 • Külcü, Özgür ve Külcü, Hande Uzun. (2009). Belge Yönetiminde Program Geliştirme: Belge Yönetimi Kapasite Değerlendirme Sistemi. Bilgi Dünyası, 10 (2): 261-286.
 • Külcü, Özgür ve Çakmak, Tolga. (2009). Elektronik Belge Yönetimi Üzerine InterPARES Projesi ve Türkiye Takımı Faaliyetleri.  Bilgi Dünyası, 10(2): 287-302.
 • Külcü, Hande Uzun ve Külcü, Özgür. (2009). Belge Yönetiminde Kurumsal Koşulların Değerlendirilmesi: Türkiye Kızılay Derneği Örneği. Bilgi Dünyası, 10 (1): 35-59.
 • Külcü, Özgür, Çakmak, Tolga. (2009). Elektronik Belge Yönetimi Üzerine InterPARES Projesi ve Türkiye Takımı Faaliyetleri (InterPARES Project on the Electronic Records Management and Team Turkey Activities). Bilgi Dünyası, 10(2), 287-302.
 • Külcü Özgür. (2008). Hacettepe, British Columbia ve Simon Frazer Üniversitelerinde Belge Yönetimi Uygulamalarının Karşılaştırmalı Analizi. Bilgi Dünyası , 9 (2).
 • Külcü Özgür. (2007). Belge Yönetiminin Değişen Yüzü: Standartlaşma Çalışmaları ve Uluslararası Uygulamalar. Bilgi Dünyası 8 (2): 230-279.
 • Külcü, Özgür. (2007). Belge Yönetim Programlarının Geliştirilmesi: Hacettepe Üniversitesine Yönelik Gerçekleştirilen Yasal Analiz Uygulaması. Edebiyat Fakültesi Dergisi 24 (1): 153-178.
 • Külcü, Özgür. (2006).Üniversitelerde Kalite Uygulamaları ve Belge Yönetimi: Hacettepe Üniversitesi, Örneği. Edebiyat Fakültesi Dergisi 23 (1): 205-229.
 • Külcü Özgür. (2006). Küreselleşme Sürecince Avrupa Birliği’nde Belge Yönetimi Uygulamaları ve Türkiye. Bilgi Dünyası 7 (2): 202-229.
 • Külcü, Özgür. (2003). Batıda Aydınlanma Süreci ve Bu Süreçte Belge ve Arşivler II: Fransız Devrimi ve Arşivciliğe Etkisi. Türk Kütüphaneciliği 17 (1): 421-440.
 • Külcü, Özgür. (2002). Batıda Aydınlanma Süreci ve Bu Süreçte Belge ve Arşivler I: Aydınlanmanın Başlangıcından Fransız Devrimine. Türk Kütüphaneciliği 16 (4): 421-440.
 • Külcü, Özgür. (2001). Toplumsal ve Ekonomik Değişim Sürecince Bilgi ve Bilgi Hizmetleri. Türk Kütüphaneciliği 15 (1):3-19.
 • Külcü, Özgür. (2001). Yönetimde İletişim: İletişim Türleri ve Özellikleri. Düşünceler, Sayı 56: 15-28
 • Külcü, Özgür. (2000). Kuramsal Bilginin Oluşumu ve Toplumsal Bilgiye Dönüşümünde Epistemoloji Bilgi Hizmetleri İlişkisi I. Türk Kütüphaneciliği 14 (4): 386-411.
 • Külcü, Özgür. (2000). Modern Kurumlarda Bir Denetim Aracı Olarak Belge Yönetimi ve Ülkemizdeki Durum. Türk Kütüphaneciliği 14 (1): 18-46. Bölümü: 226-241