Anasayfa / Hakkımda
Prof.Dr. Özgür Külcü

ÖZGEÇMİŞ (CV)

Öğrenim Durumu - Educational Background

 • Doktora- Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü (2005).
 • Yüksek Lisans- Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü (1998).
 • Lisans- Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü  (1994).

Akademik Yükselmeler - Academic Background

 • Profesör Dr. Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü (2015 - ).
 • Doçent. Dr.  Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü (2010 -2015 ).
 • Yardımcı Doç. Dr.  Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü  (2007-2010).
 • Öğr.Gör. Dr.  Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü (2005-2007).
 • Arş.Gör. Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü (1997-2005).
 • Birim Yöneticisi Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Arşivi (1994-1997).
 • Operatör, Milli Kütüphane Otomasyon Projesi (1992-1994).

PROJELER - PROJECTS

AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ - EU PROJECTS

Proje Adı: LoCloud (Local content in a Europeana cloud - Açık Adı: Eurapeana Bulutunda Yerel İçerik CIP-ICT-PSP-2012-6)

Projedeki Görevi: Araştırmacı

Proje Partnerleri: Avrupa Birliği ve aday ülkeleri

Proje İçeriği: Europeana ve yaratıcılık başlığı altında başvurulan, Europeana kapsamında, Kültürel miras niteliğindeki kaynakları derlenmesi ile oluşturulan ve halihazırda Europeana ağlarında erişilebilen içeriği genişletmek, Avrupa kültürel varlığının çeşitliği ve zenginliğinin temsilcisi olma amacını gütmektedir.

LoCloud özellikle coğrafi yerleşimin önemi ve değeri üzerine, başlangıç noktası olarak Europeana kullanıcılarını alarak odaklanmakta ve bu kapsamda Europeana’nın potansiyelinin artırılmasına dönük gereksinimlere yoğunlaşmaktadır. Europeana coprus’a 4 milyon kayıt eklemek yanında LoCloud, hedef kaynakların yer aldığı küçük ve orta ölçekli kültür kurumlar yakın ilişkiler geliştirme ve Europeana Local (2008-11) ve CARARE (2009-12), İyi Uygulama Ağları (Best Practice Networks) projeleri gibi sağlam temelli kaynaklar oluşturmayı amaçlamaktadır. Böylece AKM (Arşivler, Kütüphaneler, Müzeler)’ler ile arkeolojik kurumlarından oluşan toplayıcı (aggregation) servislerinin birlikte çalışabilirliği artırılabilecektir. Halihazırda bu hizmetler Avrupa ülkelerinde dar ya da geniş ölçekli şekilde ayrı ayrı yürütülmektedir.

LoCloud, Europeana kapsamında bulut bilişimin potansiyelini araştırmak için önemli adımlar atacaktır. Özellikle küçük ve orta ölçekli kurumlar için kullanımı kolay ve etkili alt yapı olanakları önemlidir. Yine bu kurumlar için bir dizi yazılım hizmeti oluşturmak içerik sağlayıcılar ve kullanıcılar için de yararlı sonuçlar doğuracaktır.

Proje Süresi: 01.03.2013 – 01.03.2016


Proje Adı: ACCESSIT (Accelerate the Circulation of Culture through Exchange of Skills in Information Technology (Bilgi Teknolojilerinin Değişen Yetenekleri Çerçevesinde Kültür Döngüsünün Hızlandırılması) (Tamamlandı)

Projedeki Görevi: Araştırmacı

Proje Partnerleri: Mılutın Bojıc Lıbrary, RS; Verıa Central Publıc Lıbrary GR, Turkısh Lıbrarıans' Assocıatıon, TR, Instytut Chemii Bıoorganıcznej Pan, PL

Proje İçeriği: Access IT Projesi kapsamında, ilerleme yapmanın sınırlı olduğu, ülkelerdeki küçük yerel organizasyonların için açık ve anlaşılır rehberlerle desteklenen bir pratik eğitim ve yetenek geliştirme paketi hazırlanacaktır. Proje kapsamında, kültür ve sanat eserlerinin Avrupa vatandaşlarına en etkili biçimde sağlanması ve yayımına yönelik teknolojik olanakları maksimize etmek, kültür ve sanat çalışmaları ve ürünlerinin geniş çaplı ve demokratik erişimini sağlamak ve ortak bir Avrupa Dijital Arşivi kurulmasını cesaretlendirmeye yönelik aktiviteler gerçekleştirilecektir. Aktiviteler eğitim, konferans ve workshopları içermektedir.

Proje Süresi: Mayıs 2009-Kasım 2011

 

ULUSLARARASI PROJELER - INTERNATIONAL PROJECTS

Proje Adı:InterPARES TRUST; The International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems: Trust and Digital Records in an Increasingly Networked Society 

(Elektronik Sistemlerde Belgelerin Özgünlüğünün Korunması Üzerine Uluslararası Araştırma Projesi: Hızla Ağlaşan Toplumda Dijital Kayıtlar ve Güven)

Projedeki Görevi: Türkiye Takımı Direktörü

Genel Koordinatör: Prof. Dr. Luciana Duranti (University of British Columbia-SLAIS, Canada) 

Türkiye'den Sorumlu Koordinatör (Avrupa Genel Direktörü):  Prof. Dr Karen Anderson, Archives and Information Science,  Mid Sweden University

Proje İçeriği: İyi yönetimin kanıtı olan toplumsal güvenin sağlanması, güçlü bir dijital ekonomi ve kalıcı dijital hafızanın meydana getirilmesi için, internette yer alan dijital belgelerin etkin biçimde yönetimine dönük politikalar, prosedürler, yasal ve idari düzenlemeler ile standartların bütünsel olarak izlenebildiği yerel, ulusal ve uluslararası kalıcı ve bütünleşik ağların gelişiminin desteklenmesi üzerine kuramsal ve metodolojik çerçevenin oluşturulması 

Proje Süresi: Ocak 2013 - Ocak  2019


Proje Adı:InterPARES 3; The International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems (Elektronik Sistemlerde Belgelerin Özgünlüğünün Korunması Üzerine Uluslararası Araştırma Projesi) (Tamamlandı)

Projedeki Görevi: Türkiye Takımı Direktörü

Proje Partnerleri: Team Africa ; Team Brazil ; Team Canada ; Team Catalonia ; Team China ; Team Netherlands And Belgium ; Team United Kingdom And Ireland ; Team Italy ; Team Korea ; Team Malaysia ; Team Mexico ; Team Norway ; Team Singapore; Team Turkey.

Proje İçeriği: Elektronik ortamda belgelerin özgünlüğü ve güvenilirliğinin sağlanması, bütünlüğünün korunması ve uzun süre saklanabilmesi üzerine yürütülen uluslararası bir proje. Proje InterPARES 1 ve 2’nin çıktıları üzerine inşa edilmiştir. Daha önceki aşamalarda elektronik ortamda belge uygulamalarına dönük geliştirilen kuramsal olarak geliştirilen uygulama örnekleri, rehber doküman ve standartların yaşama geçirilmesi, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde uyguma koşullarının incelenmesi Projenin hedefleri arasındadır. Yine ilgili alanda eğitim programlarının tanımlanması, sürekli eğitim ve akademik programlarının oluşturulması eğitim modüllerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Proje Süresi: Mayıs 2007-Mayıs 2011

 

TÜBİTAK PROJESİ - TUBİTAK PROJECTS

TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Araştırma Projesi (UBAP,1011)

Proje Adı: Elektronik Sistemlerde Belgelerin Özgünlüğünün Korunması Üzerine Uluslararası Araştırma Projesi: Türkiye’de Üniversitelerin Değerlendirilmesi

Projedeki Görevi: Proje Yürütücüsü

Proje Ekibi: Prof. Dr. Yaşar Tonta (Danışman), Dr. Arif Yılmaz (Araştırmacı), Hande Uzun Külcü (Araştırmacı), Doç. Dr. Nuri Doğan (Araştırmacı), Tolga Çakmak (Bursiyer), Nevzat Özel (Bursiyer)

Proje İçeriği: “Elektronik Sistemlerde Belgelerin Özgünlüğünün Korunması Üzerine Uluslararası Araştırma Projesi kapsamında ülkemizde üniversitelerde elektronik belge yönetimi uygulamalarına dönük mevcut koşullar analiz edilecektir. Proje sonucunda ülkemizde üniversitelerde, kurumsal içerik yönetimi, elektronik belge yönetimi ve elektronik ortamda belge iletişim güvenliği ile arşivlik kaynaklarının uzun süre korunması gibi konular üzerine el kitapları ve düzenlemeler dâhil olmak üzere çeşitli rehber dokümanlar hazırlanacaktır. Geliştirilecek rehber dokümanlar üniversitelerimizin; uluslararası düzenlemeler ve uygulama örnekleri ile uyumlu, ülke perspektifinde beklentileri karşılayacak, üniversitelerin ihtiyaçları doğrultusunda eşgüdümlü çalışabilecek elektronik belge ve arşiv yönetim sistemlerini temin etmeleri ya da bu içerikte programlar geliştirmelerine yardımcı olacak nitelikte olacaktır.

Proje Süresi: Nisan 2010 -  Nisan 2014

 

HÜ KAPSAMLI ARAŞTIRMA PROJESİ (Tamamlandı) - Hacettepe University Projects

Proje Adı: Hacettepe Üniversitesi Örneğinde Üniversitelerde Belge Sistemlerinin Analizi ve Belge Saklama Programının Geliştirilmesi (Tamamlandı)

Projedeki Görevi: Proje Başkanı

Proje Süresi: 12 Ay

Proje İçeriği: Projede, çağdaş uygulamaları başarılı sonuçlar veren belge saklama programlarının Hacettepe Üniversitesi’nde geliştirilebilmesi amaçlanmaktadır. Projemizde bu çerçevede resmi iletişim sistemlerinin ve belge yönetim programlarının incelenmesi, ilgili konuda geliştirilen ulusal ve uluslararası düzenlemeler, standartlar ve uygulama örneklerinin değerlendirilmesi, ülkemizde resmi iletişim ve belge uygulamalarını ilgilendiren mevzuatın değerlendirilmesi ile Hacettepe Üniversitesine yönelik bir belge saklama programının oluşturulması hedeflenmiştir.

Proje Süresi: 10.10.2008 – 10.10.2009


YURT DIŞI DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA PROJELERİ - POSTDOCS

YÖK Destekli (Yüksek Öğretim Kurumu Öğretim Üyesi Ve Araştırmacı Yetiştirme Programı)

Başlık: ABD ve Türkiye Referans Alınarak Kodlanmış Arşivsel Tanımlama Örneğinde Elektronik Arşiv Materyallerinin Üstveri (Metaveri) Alanlarının Geliştirilmesi 

Ortak Araştırmaların Yürütüldüğü Kurum: North Carolina Üniversitesi Kütüphane ve Bilgi Bilim Okulu  (University of North Carolina, School of Library and Information Science), Chapel Hill, ABD

Araştırma Süresi: 20 Haziran- 20 Eylül 2011

Proje Danışmanı: Prof.Dr. Barbara Moran

İçerik: Araştırmanın amacı ABD’de üstveri standartlarının, konuya ilişkin uygulama örneklerinin ve programların incelenmesi ve elde edilen verilerin ülkemizde elektronik sistemlerde belgelerin kimlik, otantiklik, güvenilirlik, uzun süre koruma, yetkilendirme ve güvenlik konusunda üstveri alanlarının geliştirilmesinde kullanılmasıdır.

Araştırma kapsamında başta North Carolina Üniversitesi olmak üzere, bilgi ve belge yönetimi alanında lisans, yüksek lisans ve doktora programları olan ilgili diğer üniversitelerde inceleme ve araştırmalar yürütülmüş, ilgili eğitim programlarında elektronik belge yönetimi ve arşivcilik dersleri incelenmiş,  dersi yürüten öğretim elemanları ile ayrıntılı görüşmeler gerçekleştirilmiş ve belirlenen derslere doğrudan katılım sağlanmıştır. Bu çerçevede elde edilen bulgular başta Hacettepe üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi ölümü olmak üzere ülkemizde yürütülen eğitim faaliyetleri ile mukayeseli olarak değerlendirilmiştir.


TÜBİTAK Destekli (TÜBİTAK 2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı)

Başlık: Ülkemizde Üniversitelere Yönelik Kalite Sistem Dokümantasyonu Çerçevesinde Belge Yönetimi ve Belge Alıkoyma Programlarının Geliştirilmesi 

Ortak Araştırmaların Yürütüldüğü Kurum: British Colombia Üniversitesi Kütüphane, Arşiv ve Bilgi Çalışmaları Okulu (School of Library, Archival and Information Studies at British Colombai University, Vancouver / Kanada

Araştırma Süresi: 12 Haziran- 14 Ekim 2006

Proje Danışmanı: Prof.Dr. Terry Eastwood

İçerik: British Colombia Üniversitesi Kütüphane, Arşiv ve Bilgi Çalışmaları Okulu ile ikili görüşmelerveTÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Dairesi’nce yürütülmekte olan 2219 – Yurt Dışı Araştırma Burs Programından kazanılan desteklerle çalışmalar Kanada’da British Colombia eyaletinde gerçekleştirilmiştir. Proje sürecince British Colombia eyaletinde yer alan bilgi ve belge hizmeti veren kurumlarda inceleme ve araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Proje danışmanı ile birlikte yapılandırılan metodoloji çerçevesinde British Colombi ve Simon Fraser Üniversitelerinde ayrıntılı analiz ve anketler gerçekleştirilmiştir. Veriler Türkiye örnekleri ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonuçları British Colombia Üniversitesinde düzenlenen geniş katılımlı bir konferans ile tartışılmış ve TÜBİTAK’a proje raporu olarak sunulmuştur.


Başlık:  From Resource to User Evaluations the Changing Concepts of Information Management, Description, Sharing and Retrieval: A Comparative Study between the Examples of International and Turkey (Tamamlandı)

Ortak Araştırmaların Yürütüldüğü Kurum: Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley Bilgi Okulu (California University Berkeley, Information School (iSchool), Berkeley, ABD

Araştırma Süresi: 15 Mayıs- 15 Ekim 2014

Proje Danışmanı: Prof.Dr. Michael Buckland

İçerik:  15 Mayıs – 15 Ekim 2014 tarihleri arasında Prof. Dr. Michael Buckland’ın danışmanlığında Kaliforniya Üniversitesi Berkeley, Bilgi Okulunda (University of California, Berkeley, iSchool) araştırmalar genel olarak iki başlık atında gerçekleştirilmiştir. İlk başlıkta kültür mirası ve kültürel mirasın elektronik ortamda yönetimi üzerine literatür incelenmiş, konuya ilişkin rehberler, standartlar ve uygulama örnekleri değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Kaliforniya Eyaletinde 200’ün üzerinde kütüphane, arşiv ve müzenin içerisinde yer aldığı, kültür mirası niteliğindeki eserlere elektronik ortamda erişim sağlayan Online Archive of California Platformu – OAC (Çevrimiçi Kaliforniya Arşivi) ayrıntılı biçimde değerlendirilmiştir.  OAC’nin içerik tanımlama (metadata) yapısı ve sistem özellikleri rapor içerisinde yer aldığı gibi ileride benzer uygulamalar geliştirmeyi planlayan kuruluşlar için örnek teşkil edebilecek niteliktedir. Bu çerçevede OAC üzerine çalışma raporuna yansıtılan bilgilerin ülkemizde gerek ulusal düzeyde gerekse kurumsal düzeyde entegre bilgi sistemlerinin geliştirilmesinde önemli katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Proje çalışmalarının ikinci bölümünde Kaliforniya Üniversitesi Bilgi Okulu ders programında yer alan, ülkemizde ilgili konuda ders içeriklerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğu düşünülen derslere ilişkin bilgiler yer almaktadır. Proje sürecinde danışman öğretim üyesi Prof. Dr. Michael Buckland’ın sorumlu olduğu derslere aktif katılımın yanı sıra, rapor içerisinde yer alan dersleri yürüten öğretim üyeleri ile gerçekleştirilen görüşmelerle ders içerikleri ve sunum biçimlerine ilişkin önemli bilgiler elde edilmiştir.


İDARİ GÖREVLER - ADMINISTRATIVE DUTIES

 • Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belgde Yönetimi Bölümü Bölüm Başkan Yardimcısı 2015-
 • Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitm Komisyonu Üyesi 2016-
 • Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi 2017-
 • Hacettepe Üniversitesi Atama, Kriter Belirleme ve  Atama Dosyaları Inceleme Kurulu Üyesi 2018-
 • Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar ve  Proje Birimi (BAP) Sosyal Bilimler Kurulu Üyesi 2018-

  

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER -  SCIENTIFIC MEMBERSHIPS

 • Academia Uluslararası Disiplinlerarası Bilimsel Araştırma Dergisi Editörü. 2016-
 • Türk Kütüphaneciler Derneği Üyesi
 • Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği Üyesi
 • TÜBİTAK UBAP 1011 InterPARES Projesi Başkanı
 • InterPARES 3 Uluslararası Araştırma Projesi Yönetim Kurulu Üyesi
 • AccessIT adlı Avrupa Birliği Projesinde Araştırmacı
 • International Journal of Information Management (SSCI Kapsamında) Dergisinde Hakem
 • The Electroni Library (SSCI KapsamInda) Dergisinde Hakem
 • Bilgi Dünyası Dergisi Yazı Değerlendirme Kurulu Üyesi
 • Türk Kütüphaneciliği Dergisi Yazı Değerlendirme Kurulu Üyesi
 • The Electronic Library Dergisi Dış Hakem