Anasayfa / Kitaplar
Prof.Dr. Özgür Külcü

Kitaplar

  • Külcü, Ö. (2018). Bilgi Kuramı ve Bilgi Yönetimi. İstanbul. Hiper Yayın.(230 s.)
  • Külcü, Ö. (2018). Kurumsal Bilgi Sistemleri ve Belge Yönetimi. İstanbul. Hiper Yayın. (495 s.)
  • Külcü, Ö., Çakmak, T., Eroğlu, Ş. (2017). Kamusal Alan Olarak Bilgi Merkezleri ve Yenilikçi Yaklaşımlar. İstanbul: Hiper Yayın. (345 s.)
  • Külcü, Ö. Çakmak, T., Özel, N. (2015). Kamusal Bilgi ve Elektronik Belge Yönetimi: Organizasyonlar ve Üniversitelere Yönelik Koşulların Analizi.  Ankara : Türk Kütüphaneciler Derneği. (285 s.)
  • Külcü, Ö. Çakmak, T., Özel, N (Editörler). (2012). Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan Kitabı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve belge Yönetimi Bölümü. (245 s.)