Anasayfa / Bildiriler
Doç.Dr. Semanur Öztemiz

Tam Metni veya Özeti Bildiri Kitaplarında ve İlgili Platformlarda Yayımlanmış Bildiriler


 • Öztemiz, S. & Önal, H. İ. (2017). The big picture from Turkey: Copyright and digitization issues.  IFLA WLIC 2017   Wrocław, Poland – Libraries. Solidarity. Society.  Erişim: http://library.ifla.org/1745/1/231-oztemiz-en.pdf  
 • Öztemiz, S. (2017). Kültürel miras ürünlerinin anlamsal web tabanlı uygulamalarla yönetimi. Yerel Yönetimlerde Kültürel Mirasın Yönetimi ve Kütüphaneler Uluslararası Sempozyumu. Bursa: Bursa Büyükşehir  Belediyesi, 6-8 Eylül. 
 • Öztemiz, S. & Cevher, N. (2017). Information Seeking Behaviour of Economists: A Qualitative Research.   (Ekonomistlerin Bilgi Arama Davranışı: Nitel Bir Çalışma). Western Balkan Information Literacy Conference (WBILC 2017). Haziran, 6-9, 2017. Bihac, Bosna-Hersek. 
 • Cevher, N. & Öztemiz, S. (2017). Video Games in Information Services: A Qualitative Research. (Bilgi Hizmetlerinde Video Oyunlar: Nitel Bir Çalışma). Western Balkan Information Literacy Conference   (WBILC 2017). Haziran, 6-9, 2017. Bihac, Bosna-Hersek.
 • Öztemiz, S. (2017, 31 Mart). Yeni enformasyon teknolojileri ve kütüphane uygulamaları: Dijitalleştirme ve açık erişim üzerine bir değerlendirme. 53. Kütüphane Haftası'nda yapılan sunum. Ankara: Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müze Kütüphanesi.
 • Öztemiz, S. (2016). Belediye arşivlerinde dijitalleştirme uygulamaları: Altındağ Belediyesi örneği. Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu. Bursa: Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet Kültürevi, 12-14 Mayıs. 
 • Öztemiz, S.  ve Akça, S. (2016). Belediyelerde kültürel miras ürünlerinin yönetimi: İstanbul Üsküdar Belediyesi örneği. Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu. Bursa: Nilüfer Belediyesi  Nazım Hikmet Kültürevi, 12-14 Mayıs. 
 • Öztemiz, S. ve Önal, İ. (2014, 3-5 Eylül). UKBBFS2014 Sempozyum, Etik: Kuram ve Uygulamalar, Kastamonu Üniversitesi. Türkiye’de bir meslek olarak bilgi profesyonelliği. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu Etik: Kuram ve Uygulama'da sunulan bildiri. Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi.
 • Dalkıran, Ö., Aker, İ., Öztemiz, S., Taşkın, Z. and Tunç, S.K. (2013). Usability Testing of Digital Libraries: The  Experience of EPrints. 3rd International Conference on Integrated Information (IC-ININFO 2013). September 5-9, 2013, Prag, Czech Republic.
 • Öztemiz, S., Bitri, E. ve Açıkgöz, O. (2013, 19-21 Eylül). Kütüphanelerde karşılıklı işlerlik sağlayan standartlar. ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mimariler ve Teknolojiler Konferansı'nda sunulan bildiri. İstanbul:  Marmara Üniversitesi.
 • Çalışkan, S. (2011). Survey on High School Students’ Facbook Usage and Book Reading Frequencies: Impressions   from Ankara Etlik High School Students. 19th BOBCATSSS 2011 Symposium, January  31- February 2,  2011, Szombathley, Hungary.