Anasayfa / Editörlük
Doç.Dr. Semanur Öztemiz

Editörlüğü Yapılan Kitaplar

Yılmaz, B., Baş, T., Öztemiz, S. ve Dişli, M. (2017). Bilgi ve belge yönetimi: Kuramsal yaklaşımlar. İstanbul: Hiperyayın.

Çelik, Y. Karacaer, S., Arslan, H.K., Öztemiz, S. ve Şantaş, F. (2016). I. Uluslararası öğrenciler sosyal bilimler kongresi bildiri kitabı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi

Dergi Editörlüğü

Bilgi Dünyası (2020-)