Anasayfa / Makaleler
Doç.Dr. Semanur Öztemiz

Makaleler


 • Öztemiz, S. and Şahin, H. N. (2024). The role of research university libraries in research data management: The case of Türkiye. Information Development. https://doi.org/10.1177/02666669231224430
 • Öztemiz, S. and Tekindal, M. (2021). The effect of bibliotherapy on the development of self-efficacy of women with disabled children. Information Development. https://doi.org/10.1177/02666669211015702
 • Öztemiz, S. ve Tekindal, M.A. (2021). Forecasting the number of visitors of the museums and ruins by using time series analysis: The case of Turkey. Türk Kütüphaneciliği, 35(2), 232-248.
 • Öztemiz, S.  ve Özel, N. (2020). Dijital insani bilimler araçları üzerine bir değerlendirme. DTCF Dergisi, 60(1),390-414.
 • Öztemiz, S. (2020). Bilgi ve belge yönetimi öğrencilerinin kültürel miras okuryazarlığı: Hacettepe Üniversitesi örneği. Bilgi Dünyası, 21(1),65-87. 
 • Öztemiz, S. ve Tekindal, M.A. (2020). Estimation of GDP from public library usage: Turkey sample. Library Management, Doi: 10.1108/LM-10-2019-0078 
 • Öztemiz, S. (2019). Usability of electronic records management system (ERMS) of the Republic of Turkey Ministry of Health. Türk Kütüphaneciliği, 33(4):282-295. 
 • Öztemiz, S. ve Özel, N. (2019). Dijital küratörlük: Kavramsal bir değerlendirme. DTCF Dergisi, 59(2):1208-1226. 
 • Öztemiz, S. (2019). Cultural heritage literacy: A survey of academics from humanities and social sciences. 
 • 10.1177/0961000619872529
 • Öztemiz, S. (2019).  Türkiye Nogaylarına ait dilbilgisel belgelere ve kültürel miras ürünlerine erişim. Tehlikedeki Diller Dergisi (jofEL), Kış, 2019:185-197. 
 • Öztemiz, S. (2018). Sosyal bilişim üzerine kavramsal bir değerlendirme. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 11(4): 309-319. 
 • Öztemiz, S.;  Yılmaz, B. (2018). Open access to digitized cultural heritage: A model proposal for Turkey. DTCF Dergisi, 58(2):1647-1666.
 • Öztemiz, S.;  Yılmaz, B. (2017). Kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme: Kültürel miras ürünlerine yönelik  uygulamalar üzerine bir araştırma. DTCF Dergisi, 57(1): 493-523.  
 • Öztemiz, S.; Bitri, E. ve Yılmaz, B. (2016). Ankara'da yaşayan sosyal bireylerin okuma alışkanlıkları üzerine bir   araştırma. Eğitim, Bilim, Toplum, 14(54): 152-171.  
 • Öztemiz, S. ve Yılmaz, B. (2015). Türkiye'de Bilgi Edinme Hakkı'nın Yasal Dayanağı- Bilgi Edinme Hakkı Kanunu: 2004-2014 Yılları Arası Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği, 29(4):  687-706. 
 • Öztemiz, S.  ve Önal, İ. (2013). İlkokul öğrencilerinin oyun tekniği ile okuma alışkanlığı kazanmasına yönelik  öğretmen görüşleri: Ankara Beytepe İlkokulu örneği. BEU SBE Dergisi, 2 (1): 70-85.
 • Öztemiz, S. (2013). Bilgi teknolojilerinin statü bağlamında bilgi profesyonelliğine yansıması: Ankara’da çalışan kütüphaneciler üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 27(3): 496-514.
 • Öztemiz, S. ve Yılmaz, B. (2013). Bilgi merkezlerinde bilgi güvenliği farkındalığı: Ankara’daki üniversite kütüphaneleri örneği. Bilgi Dünyası, 14(1): 87-100.
 • Tunç, M. ve Öztemiz, S. (2011). Engelli Çocuğa Sahip Kadınların Okuma Alışkanlıkları: Nitel Bir Araştırma. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi. Mayıs 11(1): 19-28.