Anasayfa / Diğer Yayınlar
Doç.Dr. Semanur Öztemiz

Kitap Değerlendirmeleri

Öztemiz, S. (2019). Nitel araştırmalarda yazılım kullanımı: Adım adım rehber [Nitel araştırmalarda yazılım kullanımı: Adım adım rehber başlıklı kitabın değerlendirilmesi, A. Lewins ve C. Silver (Yazar)]. Bilgi Dünyası, 20(2), 265-269. doi: 10.15612/BD.2019.771

Öztemiz, S. (2019). Küresel ağlar odağında kültür, kimlik ve mekan tartışmaları başlıklı kitabın değerlendirilmesi, Akgül, S.K. ve Pazarbaşı, B. (Ed.) Türk Kütüphaneciliği, 33(3), 208-211.