Doç.Dr. Semanur Öztemiz

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
06800 Beytepe - ANKARA

Tel: +90 (312) 297 82 00 / 130

semanuroztemiz@gmail.com