Anasayfa / Kitap/Kitap İçi Bölüm
Doç.Dr. Semanur Öztemiz

Kitap/ Kitap İçi Bölüm


 • Öztemiz, S. (2024). Dijital kültür ve iletişim. P. Bezirci ve I. İ. Sert (Eds.). Cumhuriyet’in 100. yılında bilgi ve belge yönetimi teknolojisinde güncel yaklaşımlar içinde. İstanbul Üniversitesi Yayınları (Basım aşamasında). 
 • Öztemiz, S. (2024). Bilgi ve belge yönetimi eğitiminde yeni eğilimler: Ters-yüz sınıf modeli bağlamında bir uygulama. P. Bezirci ve I. İ. Sert (Eds.). Cumhuriyet’in 100. yılında bilgi ve belge yönetimi teknolojisinde güncel yaklaşımlar içindeİstanbul Üniversitesi Yayınları (Basım aşamasında). 
 • Öztemiz, S. ve Tekindal, M. (2022). Bibliyoterapi : Rehabilitasyon amaçlı kullanımı ve bilgi hizmetleri ile ilişkisi. P. Bezirci, L. Kanık, E. Alaca, G. Palo ve D. Soylu (Ed.), Özel gereksinimli bireylerin bilgiye erişimi: Disiplinlerarası çalışmalar ve güncel yaklaşımlar (s. 386-404) içinde. İstanbul: Hiperyayın. 
 • Öztemiz, S. ve Tekindal, M. (2022). Bibliyoterapi uygulamaları ile öz-bakım.  Deniz Güler (Ed). Mesleki stres faktörlerine rağmen ayakta kalabilme: Ruh sağlığı çalışanları için bir öz-bakım rehberi içinde (s.218-238). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Öztemiz, S. (2021). Bilgi merkezlerinin başat kullanıcı hizmeti: Ödünç verme. Erol Yılmaz ve Leyla Kanık (Ed). Bilgi merkezlerinde yönetim içinde (s. 117-138). İstanbul: Hiperyayın. 
 • Öztemiz, S. (2021). Gülün adı ve Benim adım kırmızı romanlarında kitap ve kütüphane kavramı: Voyant araçlarıyla yapılan bir değerlendirme. Türk edebiyatında kitap, kütüphane ve okuma kültürü içinde(s. 551-569). İstanbul: Hiperyayın.  
 • Öztemiz, S. ve Özel, N. (2021). Türkiye'de çevrimiçi gazete okuyuculuğu: 2015-2019 yılları üzerine bir değerlendirme. Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek (Ed). Okuma kültürü ve kütüphaneler içinde (s. 303-316). İstanbul: Hiperyayın.  
 • Öztemiz, S. ve Tekindal, M. (2020). Mesleğe dayalı stresle başa çıkmada bibliyoterapi. Ankara: Nobel Yayınevi. 
 • Öztemiz, S. (2017). Türkiye'de dijital kültürel miras ürünlerine açık erişim. İstanbul: Hiperyayın.
 • Öztemiz, S. (2017). Bilgi yönetiminde kuram-model ilişkisi: Bilgi davranışı modelleri çerçevesinde bir  inceleme. Yay. Haz. Yılmaz, B., Baş, T., Öztemiz, S. ve Dişli, M. Bilgi ve belge yönetimi: Kuramsal yaklaşımlar içinde (ss. 335-364). İstanbul: Hiperyayın. 
 • Öztemiz, S. (2015). Türkiye'de Ar-Ge ve innovasyona bağlı dönüşümün bilgi merkezlerine yansıması. Prof. Dr.  İrfan Çakın'a Armağan içinde (s. 199-208). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.