Anasayfa / Kitaplar ve Kitap İçi Bölümler
Dr.Öğr. Üyesi Semanur Öztemiz

Kitaplar ve Kitap İçi Bölümler


  • Öztemiz, S. ve Tekindal, M. (2020). Mesleğe dayalı stresle başa çıkmada bibliyoterapi. Ankara: Nobel Yayınevi. 
  • Öztemiz, S. (2017). Türkiye'de dijital kültürel miras ürünlerine açık erişim. İstanbul: Hiperyayın.
  • Öztemiz, S. (2017). Bilgi yönetiminde kuram-model ilişkisi: Bilgi davranışı modelleri çerçevesinde bir  inceleme. Yay. Haz. Yılmaz, B., Baş, T., Öztemiz, S. ve Dişli, M. Bilgi ve belge yönetimi: Kuramsal yaklaşımlar içinde (ss. 335-364). İstanbul: Hiperyayın. 
  • Öztemiz, S. (2015). Türkiye'de Ar-Ge ve innovasyona bağlı dönüşümün bilgi merkezlerine yansıması. Prof. Dr.  İrfan Çakın'a Armağan içinde (s. 199-208). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.