Anasayfa / Tezler
Dr.Öğr. Üyesi Semanur Öztemiz

Tezler


  • Öztemiz, S. (2016). Türkiye'de dijitalleştirilen kültürel miras ürünlerine açık erişim: Bir model önerisi. Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Bülent YILMAZ).
  • Öztemiz, S. (2012). Bilgi teknolojilerinin statü bağlamında bilgi profesyonelliğine yansıması: Ankara'da çalışan kütüphaneciler üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış bilim uzmanlığı tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi (Danışman. Prof. Dr. İrfan ÇAKIN).