Anasayfa / Tezler
Doç.Dr. Semanur Öztemiz

Tezler


  • Öztemiz, S. (2016). Türkiye'de dijitalleştirilen kültürel miras ürünlerine açık erişim: Bir model önerisi. Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Bülent YILMAZ).
  • Öztemiz, S. (2012). Bilgi teknolojilerinin statü bağlamında bilgi profesyonelliğine yansıması: Ankara'da çalışan kütüphaneciler üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış bilim uzmanlığı tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi (Danışman. Prof. Dr. İrfan ÇAKIN). 

Danışmanlığı Yapılan Tezler

Uğur, O. (2023). Sokak Sanatına Erişim: Türkiye İçin Bir Web Sayfası ÖnerisiYayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Şahin, H. N. (2023). Araştırma Verilerinin Yönetiminde Araştırma Üniversitelerine Bağlı Kütüphanelerin Rolü. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Koçak, B. (2023-). Etnik Grupların Günlük Yaşamda Bilgi Davranışı: Nogay Türkleri Örneği.

Gezer, H. (2023-). Türkiye'deki büyükşehir belediyelerinde kültür verisinin yönetimi: Bir politika önerisi.