Anasayfa / Bildiriler
Prof.Dr. S. Serap Kurbanoğlu

Bildiriler

 • Kurbanoğlu, S. (2010). Bilgi okuryazarlığı ve ilgili kavramlar. Öğretmenler İçin Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı. 28-29 Haziran 2010, Tuzla, İstanbul.
 • Kurbanoğlu, S. (2010). Bilgi okuryazarlığı müfredatı oluşturma. Öğretmenler İçin Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı. 28-29 Haziran 2010, Tuzla, İstanbul.
 • Kurbanoğlu, S. (2010). Hacettepe Üniversitesi Bilgi Okuryazarlığı Programının tanıtımı. Öğretmenler İçin Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı. 28-29 Haziran 2010, Tuzla, İstanbul. 
 • Kurbanoğlu, S. (2010). The increasing importance of information literacy as a 21st century skill. First International Conference in Romania on Information Literacy. 21-23 Nisan 2010, Sibiu, Romanya. 
 • Kurbanoğlu, S. (2010). Kaynak gösterme. 18 Mart 2010. Artuklu Üniversitesi. Mardin.
 • Madran, O., Al, U. ve Kurbanoğlu, S. (2010). Üniversitelerde Bilgi Okuryazarlığı Programı: HÜBO Örneği. Akademik Bilişim 2010. 10-12 Şubat 2010, Muğla.
 • Kurbanoğlu, S. (2009). Atıf ve kaynakça düzenleme. IV. Ulusal Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Kurultayı, 13 Kasım 2009. Ankara, ULAKBİM.
 • Kurbanoğlu, S. (2009). Açılış Konuşması: Elektronik çağda bilgi okuryazarlığı. Bilgi Okuryazarlığından Yaşam Boyu Öğrenmeye: II. Ulusal Okul Kütüphanecileri Konferansı, 27 Haziran 2009. İstanbul.
 • Kurbanoğlu, S. (2009). Kapanış Konuşması: Türkiye'de ve dünyada bilgi okuryazarlığı çalışmaları. Bilgi Okuryazarlığından Yaşam Boyu Öğrenmeye: II. Ulusal Okul Kütüphanecileri Konferansı, 27 Haziran 2009. İstanbul.
 • Kurbanoğlu, S. (2009). Self-efficacy: An alternative approach to the evaluation of information literacy. QQML (Qualitative and Quantitative Methods in Libraries) International Conference. 26-29 Mayıs 2009, Hanya, Girit.
 • Kurbanoğlu, S. (2009). Bilgi okuryazarlığının önemi ve Türkiye'de bilgi okuryazarlığı çalışmaları. Bilgi Okuryazarlığı Ulusal Konferansı, 30-31 Mart 2009. İstanbul.
 • Kurbanoğlu, S. (2009). Information literacy self-efficacy belief. Conference 2009: Beyond Media Literacy. 6 Mart 2009, Lahey, Hollanda.
 • Kurbanoğlu, S. (2008). Information literacy in the electronic age. International Scientific Conference “Electronic Library” 25-27 Eylül 2008, Belgrat, Sırbistan. 
 • Kurbanoğlu, S. (2008). Information literacy and lifelong learning. UNESCO Information Literacy “Training the Trainers” Workshop, 3-5 Eylül, Ankara. 
 • Kurbanoğlu, S. (2008). Information literacy models and standards. UNESCO Information Literacy “Training the Trainers” Workshop, 3-5 Eylül, Ankara. 
 • Kurbanoğlu, S. (2008). Planning and administering information literacy programs. UNESCO Information Literacy “Training the Trainers” Workshop, 3-5 Eylül, Ankara. 
 • Kurbanoğlu, S. (2008). Türkiye’de Bilgi Okuryazarlığı Projeleri. Bilgi Okuryazarlığı Projesi Çalıştayı.   8 Ocak 2008, İstanbul, Bilgi Üniversitesi. 
 • Kurbanoğlu, S. (2008). Bilgi Çağında Bilgi Okuryazarlığının Önemi. 44. Kütüphane Haftası. 31 Mart 2008, Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, İstanbul. 
 • Kurbanoğlu, S. (2008).  Kütüphanecilik ve Eğitim. Bilgi Dünyasına Açılan Kapı, Geleceğe Kurulan Köprü, Kütüphaneler ve Arşivler. 2-5 Nisan 2008 Lefkoşa, Kıbrıs. 
 • Kurbanoğlu, S. ve Akkoyunlu, A. (2008).  Teachers’ Self-Efficacy Beliefs About Information Literacy. 10th International Conference on Education. 26-29 Mayıs 2008, Atina, Yunanistan.  
 • Kurbanoğlu, S. (2007). Information literacy activities in Turkey. Information Literacy European Regional Meeting. 8-9 Ekim 2007, Madrit, İspanya. 
 • Kurbanoğlu, S. ve Akkoyunlu, B. (2007). Bilgi Yönetimi Bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Ed.). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: Bildiriler içinde (ss. 167-172). Ankara. H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 
 • Kurbanoğlu, S. ve Akkoyunlu, B. (2007). Öğretmen eğitiminde bilgi okuryazarlığının önemi. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu. 12-14 Mayıs 2007, Bakü, Azerbaycan. 
 • Kurbanoğlu, S. (2007). Bilgi okuryazarlığı ve Türkiye. 43. Kütüphane Haftası: Tarih Boyunca Kütüphane ve Kütüphaneci, 26 Mart - 1 Nisan 2007. Ankara. 
 • Kurbanoğlu, S. (2006). Bilgi okuryazarlığı ve kütüphanelerin bu alandaki sorumlulukları. 42. Kütüphane Haftası Kutlama Programı. Yaşar Üniversitesi. İzmir. 28 Nisan 2006. 
 • Kurbanoğlu, S. (2006). Bilgi okuryazarlığı ve kütüphaneler. 42. Kütüphane Haftası Kutlama Programı. Goethe Enstitüsü. İstanbul. 31 Nisan 2006. 
 • Kurbanoğlu. S. (2005). Sağlık bilimleri dergilerinde kullanılan kaynak gösterme biçimleri. O Yılmaz (ed.) Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık – 2005: 3. Uluslararası Sempozyumu: 8-9 Nisan 2005 Ankara içinde (200-213). Ankara: TÜBİTAK. 
 • Kurbanoğlu, S. ve Akkoyunlu, B. (2005).The importance of teaching efficacy for information literacy (IL) instructors. ELit2005 (Fourth International Information Literacy Conference). Glasgow, İskoçya. 15-17 June 2005. 
 • Kurbanoğlu. S. (2004). Information literacy self-efficacy belief and its importance for lifelong learning. First International E-Learning Conference. İstanbul. 26-27 Ekim 2004. 
 • Kurbanoğlu, S. (2004). Kaynak gösterme teknikleri. Bilgide Kaybolmamak İçin Bilgiyi Yönetmek ve III. Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu. 22-24 Eylül 2004. İstanbul: ÜNAK. 
 • Kurbanoğlu. S. (2004). Üniversitelerde bilgi okuryazarlığı eğitimi. 40. Kütüphane Haftası Kutlama Programı. Selçuk Üniversitesi. Konya. 30 Mart – 4 Nisan 2004. 
 • Kurbanoğlu, S. ve Akkoyunlu, B. (2003). A study on the relationship between students’ perceived computer self-efficacy and self-efficacy for information literacy skills. ELit2003 (Second International Information Literacy Conference). Glasgow, İskoçya. 11-13 Haziran 2003. 
 • Kurbanoğlu. S. (2003). Bilgi okuryazarlığı: Öğretmen adayları için önemi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Seminerleri. Adapazarı. 29 Nisan 2003. 
 • Kurbanoğlu. S. (2002). Bilgi okuryazarlığı. 38. Kütüphane Haftası. Kütüphanecilikte Yeni Gelişmeler Semineri. Ankara. 25-31 Mart 2002. 
 • Kurbanoğlu. S. (2001). Bilgi okuryazarlığı: Bir uygulama örneği. “21. Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu”  Sempozyumu. Hatay. 19-20 Nisan 2001. 
 • Kurbanoğlu. S. (2000). Bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılması. BTIE 2000, Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı. Ankara. 15-17 Mayıs 2000. 
 • Kurbanoğlu. S. (2000). Bilgi okuryazarlığı eğitimi. 21. Yüzyılda Eğitim Paneli. Tevfik Fikret Okulları. Ankara. 31 Mayıs 2000. 
 • Uçak, N. Ö. ve Kurbanoğlu, S. (1998). Information need and information seeking behavior of scholars at a Turkish university. 64th IFLA General Conference and Council, Amsterdam, Hollanda. 17-21 Ağustos 1998 
 • Kurbanoğlu, S. (1996). Bir iletişim ve paylaşım ortamı olan internet’in kullanımında uyulması gereken kurallar. 50. Kuruluş Yılında Ulusaldan Evrensele Türk Milli Kütüphanesi (1946-1996) Sempozyumu, Ankara, 19-21 Haziran 1996.