Anasayfa / Kitaplar
Prof.Dr. S. Serap Kurbanoğlu

Kitaplar

  • Kurbanoğlu, S., Al, U., Erdoğan, P. L., Tonta, Y. ve Uçak, N. (Ed). Technolgical convergence and social networks in information management: Second International Symposium in a Changing World, IMCW 2010, Ankara, Turkey, September 2010: Proceedings. Berlin: Springer.
  • Kurbanoğlu; S. Tonta, Y., Al, U., Erdoğan, P. L. ve Uçak, N. Ö. (Ed). (2010). Bilgi yönetiminde teknolojik yakınsama ve sosyal ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara, Türkiye: Bildiriler. Ankara: HÜ Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 
  • Kurbanoğlu, S., Tonta, Y. ve Al, U. (Ed.). (2007). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: Bildiriler. Ankara. H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 
  • Kurbanoğlu, S. (2004). Kaynak gösterme el kitabı. Ankara: ÜNAK.

Kitap İçi Bölümler

  • Kurbanoğlu, S. ve Akkoyunlu, B. (2009). Öğretmen eğitimde bilgi okuryazarlığının önemi. İ. Kesin, M. H. Kutluoğlu ve S. Kurbanoğlu (Ed.). Hidayet Yavuz Nuhoğlu Armağanı içinde (ss. 267-274). İstanbul: Pamuk Yayıncılık.
  • Kurbanoğlu, S. (2005). Çocuklar, bilgisayar ve İnternet. Haz. M. E. Küçük (ed.). Prof. Dr. Nilüfer Tuncer’e Armağan İçinde (ss. 144-155). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği
  • Kurbanoğlu, S. (1998). Dönüşü olmayan noktada. G. Büken ve diğerleri (Ed.), Evrenselliğe  yolculuk: Hacettepe Üniversitesi’nin Emel Doğramacı’ya armağanı içinde (ss. 337-339). Ankara: H. Ü. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü.