Anasayfa / BBY 419
Prof.Dr. S. Serap Kurbanoğlu

Ders Hakkında

Dersin Kodu ve Adı: BBY 419 Bilgi Okuryazarlığı  

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, öğrencilerde bilgi okuryazarlığı nosyonunu geliştirmek, bilgi okuryazarlığı eğitimi alanındaki mesleki sorumluluklarını kavramalarını sağlamak ve bir bilgi okuryazarlığı eğitim programı oluşturmak ve yürütmek için gerekli bilgi alt yapısını kazandırmaktır. 

Dersin İçeriği:          

  1. Bölüm: Bilgi Okuryazarlığı: Kavramlar ve Tanımlar
  2. Bölüm: Bilgi Okuryazarlığının Önemi, Yaşam Boyu Öğrenmeyle İlişkisi ve Tarihsel Gelişimi
  3. Bölüm: Bilgi Okuryazarlığı: Standartlar ve Modeller
  4. Bölüm: Eğitim ve Bilgi Okuryazarlığı
  5. Bölüm: Bilgi Okuryazarlığı ve Kütüphaneler (Kullanıcı Eğitimi ve Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi)
  6. Bölüm: Bilgi Okuryazarlığı Uygulamaları (Dünyada ve Türkiye’de)

Dersin İşleyişi ve Öğrencilerden Beklentiler: Dersin içeriğini oluşturan konular altı bölüm altında toplanmış ve ders notları hazırlanmıştır. Öğrencilerden beklenen ilgili bölümün ders notlarını dikkatle okuyarak, hazırlık ve tartışma soruları üzerinde düşünmeleri ve tartışma sorularının yanıtlarını derse girerken teslim etmeleridir. Derste tartışma soruları vasıtasıyla haftanın konusu ele alınacak, konuyla ilgili anlaşılamayan noktalar tartışmalarla açığa kavuşturulacaktır. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek isteyen öğrenciler için her bölümün sonunda kullanılan kaynakların listesi verilmiştir. Daha fazla kaynağa erişmek isteyen öğrenciler için yararlı olabilecek kaynaklar ve linkler başlığı altında gerekli yönlendirmeler yapılmıştır. Dersle ilgili her türlü duyuru web üzerinden yapılacaktır. Önemli duyuruları kaçırmamaları ve bunun sonucunda mağdur olmamaları için öğrencilerin web sayfasını düzenli olarak ziyaret etmeleri önerilir. 

Değerlendirme:                   

Ara Sınav % 25

Final % 50

Ödevler ve Grup çalışmaları % 25 

Devam: Sınıfta yapılan grup çalışmaları ve ödevler değerlendirmeye alındığı için öğrencilerin ders kaçırmamaları önerilir. Öğrencilerin katılamadıkları derste yapılan çalışmaları telafi etme olanağı yoktur.