Anasayfa / Makaleler
Prof.Dr. S. Serap Kurbanoğlu

Makaleler

 • Kurbanoğlu, S. (2010). Bilgi okuryazarlığı: Kavramsal bir analiz. Türk Kütüphaneciliği, 24(4), 723-747. 
 • Kurbanoğlu, S. (2009). Report of the UNESCO "Training the Trainers in Information Literacy" ("TTT") Workshop. Ankara, Turkey, September 3-5, 2008. The International Information and Library Review, 41(4), 252-256.
 • Uğur, B., Akkoyunlu, B. ve Kurbanoğlu, S. (2009). Students' opinions on blended learning and its implementation in terms of their learning styles. Education and Information Technologies. DOI 10.1007/s10639-009-9109-9.
 • Kurbanoğlu, S. (2008). Information literacy in the electronic age. Electronic Library: International Scientific Conference, Belgrade, September 25th-28th, 2008 içinde (s. 51-57). Belgrade: Belgrade University.
 • Kurbanoğlu, S. ve Akkoyunlu, B. (2008). Bilgi Yönetimi Öğrencilerinin öğrenme stilleri. Türk Kütüphaneciliği, 22(2), 32-43.
 • Kurbanoğlu, S., Akkoyunlu, B., Umay, A. (2006). Developing the information literacy self-efficacy scale. Journal of Documentation, 62(4), 730-743. 
 • Kurbanoğlu, S. (2006). Information literacy in Turkey. Synergasia. (Yunancadır).                      
 • Akkoyunlu, B. ve Kurbanoğlu, S. (2004). Öğretmenlerin bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algıları üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 11-20. 
 • Kurbanoğlu, S. (2004). An overview of information literacy studies in Turkey. The International Information and Library Review, 36, 23-27.
 • Kurbanoğlu, S. (2004). Bilgi ve belge yönetimi bölümlerinde öğrenci profili. Bilgi Dünyası, 5 (1), 1-18. 
 • Kurbanoğlu, S. (2004). Öz-yeterlik inancı ve bilgi profesyonelleri için önemi. Bilgi Dünyası, 5 (2), 137-152. 
 • Kurbanoğlu, S. (2003). Self-efficacy: a concept closely linked to ınformation literacy and lifelong learning. Journal of Documentation, 59 (6), 635-646.                      
 • Akkoyunlu, B. ve Kurbanoğlu, S. (2003). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve bilgisayar öz-yeterlik algıları üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 1-10.             
 • Kurbanoğlu, S. (2002). Www bilgi kaynaklarının değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 19 (1), 11-25.             
 • Kurbanoğlu, S. ve Akkoyunlu, B. (2002). Bilgi okuryazarlığı: Bir ilköğretim okulunda yürütülen uygulama çalışması. Türk Kütüphaneciliği, 16 (1), 20-40.                         
 • Akkoyunlu, B. ve Kurbanoğlu, S. (2002). Öğretmenlere bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılması üzerine bir çalışma. Türk Kütüphaneciliği, 16 (2), 123-138.                         
 • Kurbanoğlu, S. ve Akkoyunlu, B. (2002). Öğretmen adaylarına uygulanan bilgi okuryazarlığı programının etkililiği ve bilgi okuryazarlığı becerileri ile bilgisayar öz-yeterlik algısı arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 98-105.             
 • Kurbanoğlu, S. (2001). Öğrencilere bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılmasının önemi ve okul kütüphanecilerinin bu alandaki rolü. Bilgi Dünyası, 2 (1), 1-19. 
 • Kurbanoğlu, S. ve Akkoyunlu, B. (2001). Öğrencilere bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılması üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 81-88.  
 • Kurbanoğlu, S. (1996). Müracaat hizmetlerinde internet. Türk Kütüphaneciliği, 10 (3), 265-276. 
 • Kurbanoğlu, S. (1996). Kütüphanecilik ve bilgi bilim tezlerinde kullanılan bilimsel araştırma yöntemleri: Bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 10 (4), 350-359.
 • Kurbanoğlu, S. (1996). Kütüphanecilik literatüründe atıf hataları. Türk Kütüphaneciliği, 10 (2), 137-148. 
 • Kurbanoğlu, S. (1996). Türk kütüphanecilerinin kullandığı dergiler. Türk Kütüphaneciliği, 10 (2), 105-118. 
 • Kurbanoğlu, S. (1996). Sanal gerçeklik: Gerçek mi, değil mi? Türk Kütüphaneciliği, 10 (1), 21-31.  
 • Kurbanoğlu, S. (1996). Internet’te uyulması gereken kurallar. H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 13 (1-2), 113-123. 
 • Tonta Y. ve Kurbanoğlu, S. (1995). Networked information in Turkey. Türk Kütüphaneciliği, 9 (3), 230-234.  
 • Kurbanoğlu, S. (1995). Elektronik uzayda suç ve ceza. H. Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 12 (1-2), 167-186.  
 • Kurbanoğlu, S. (1995). Sanal gerçeklik: Günümüzdeki ve gelecekteki uygulama alanları. Bilim ve Ütopya (12), 31-33. 
 • Kurbanoğlu, S. (1995). Sanal gerçeklik’ten sanal kütüphane’ye. Bilişim 23(62), 20-22. 
 • Kurbanoğlu, S. (1995). Sistem yaklaşımına dayalı bir metodoloji: Yumuşak Sistemler Metodolojisi. Türk Kütüphaneciliği 7(2), 89-100. 
 • Kurbanoğlu, S. (1993). Sistem yaklaşımı ve kütüphanecilik bilimi. Türk Kütüphaneciliği 7(1), 33-40. 
 • Kurbanoğlu, S. (1992). Uzman sistemler. Türk Kütüphaneciliği 6(4), 189-193.
 • Kurbanoğlu, S. (1988). Mikroformlarda erişim. Türk Kütüphaneciliği 2(3), 103-108. 
 • Kurbanoğlu, S. (1988). Arşivler ve mikroformlar. Türk Kütüphaneciliği 2(1), 36-41.