Anasayfa / Projeler
Doç.Dr. Yurdagül Ünal

Projeler

  • ·       01-10-2020 - 30-09-2022: Researcher (EU Erasmus+ KA204 - Strategic Partnerships for adult education. 2020-1-KA204-A7FC96E9). Enhancing Key Civic Competences for the Post-truth Era: News Literacy and Critical Thinking (ESSENTIAL).

  • 01-12-2018 - 30-11-2020: Researcher (EU Erasmus+ Strategic Partnership Project, Number: 2018-1-LV01-KA204-047006). Re-designing and co-creating innovative cultural heritage services through libraries (iTSELF).
  • 03/2013-03/2016: Yardımcı Araştırmacı (Avrupa Birliği, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikaları Destek programı (ICT-PSP), Grant Agreement Number: 325099). Local content in a Europeana cloud (LoCloud).
  • 03/2010-2013: Yardımcı Araştırmacı (Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Birimi, Proje No: 09A701003). Bilgi Teknolojilerinin Değişen Yetenekleri Çerçevesinde Türk Kültür Dolaşımının Avrupa Birliği Ülkelerinde Hızlandırılması Projesi.
  • 05/2009‑2011: Yardımcı Araştırmacı (Avrupa Birliği, 2007-2013 Kültür Programı): AccessIT: Accelerate the circulation of culture through Accelerate the circulation of culture through exchange of skills in information technology.
  • 11/2009-3/2010: Yardımcı Araştırmacı (Avrupa Birliği, Grant Agreement Number: 558001): User and Functional Testing.
  • 06/2006-12/2008: Yardımcı Araştırmacı (TÜBİTAK, Proje No: SOBAG-106K068):  Dergi Kullanım Verilerinin Bibliyometrik Analizi ve Koleksiyon Yönetiminde Kullanımı.
  • 12/2003-08/2005: Yardımcı Araştırmacı (Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Proje No: 02 G 064): Hacettepe Üniversitesi Elektronik Tez Projesi: Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik Tezlerinin Dijitalleştirilmesi ve Tam Metinlerinin Internet Aracılığıyla Erişime Açılması.