Anasayfa / Bildiri
Arş.Gör.Dr. İpek Şencan

Bildiriler


  • Al, U., Doğan, G., Taşkın, Z. ve Şencan, İ. (2018). Bilimsel iletişimde sahtelikler ve ötesi [Panel]. Akademik Bilişim 2018. 31 Ocak - 2 Şubat 2018, Karabük Üniversitesi. (Sunuş: Akademik sahtelikler
  • Şencan, İ. (2015). Konu başlıkları ve kullanıcı etiketleri üzerine bir değerlendirme: Hacettepe Üniversitesi Kütüphane kataloğu ve LibraryThing örneği. ÜNAK 2015, Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü Kültür Merkezi, 1-3 Ekim 2015, Ankara. (sunuş)
  • Şencan, İ. ve Akbulut, M. (2015). Ulusal Toplu Katalog'da (TO-KAT) yer alan kayıtların standardizasyonuna yönelik bir değerlendirme. ÜNAK 2015, Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü Kültür Merkezi, 1-3 Ekim 2015, Ankara. (sunuş
  • Taşkın, Z., Doğan, G. & Şencan, İ. (2013). Analyzing the intellectual structure of world information literacy literature through citations and co-citations. The European Conference on Information Literacy (ECIL). October 22-25, 2013, İstanbul, Turkey.  (sunuş)
  • Şencan, İ. (2013). The performance evaluation of the information retrieval system of Europeana website. 4th International Symposium on Information Management in a Changing World. September 4-6, 2013, Limerick, Ireland.  (sunuş)
  • Şencan, İ., Dirik, M. & Akbulut, M. (2013). E-reference services in university libraries: The example of Hacettepe University Libraries. 5th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference (QQML 2013). June 04-07, 2013, Rome, Italy.  (sunuş)
  • Todorova, T., Dimitrova, D., Videković, K., Şencan, İ. & Milliat, P. (2013). The changing role of the manager in the digital era: Findings from Erasmus IP LibCMASS 2012 Project. BOBCATSSS 2013, January 23-25, 2013, Ankara, Turkey.  (author copy)
  • Şencan, İ., Ermişoğlu, D., Dikbaş, H., Gelbal, M. & Dirik, M. (2013). Information literacy (IL) approach in Turkey. BOBCATSSS 2013, January 23-25, 2013, Ankara, Turkey.  (sunuş)
  • Şencan, İ. ve Yılmaz, B. (2012). İnternet’in halk kütüphanesi kullanımına etkisi: Ankara’da ortaöğretim öğrencileri üzerine yapılan bir araştırma. 2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri, 9-12 Mayıs 2012, Bodrum.