Anasayfa / Bildiri
Arş.Gör.Dr. İpek Şencan

Bildiriler

 • Sales, D., Martzoukou, K., Goldstein, S., Pavey, S., Hirvonen, N., Akkoyunlu, B., Saran, M., Şencan, İ. (2023). Information and digital literacy for primary education. Diagnosis of needs and challenges [Panel Abstract]. In S. Špiranec, S. Kurbanoğlu, D. Kos, J. Boustany, M. Wójcik (Ed.), The Eight European Conference on Information Literacy, October 9th-12th, 2023, Kraków, Poland: Abstracts (p. 149). Paris: Information Literacy Association. (pdf)
 • Şencan, İ. (2022). Yanlış bilgi problemine karşı kütüphaneler ve kütüphaneciler. 58. Kütüphane Haftası "Hakikat Yolunda Kütüphaneler ve Kütüphanecilik" Paneli, 29 Mart 2022, Goethe-Institut, Ankara.
 • Şencan, İ. & Soydal, İ. (2021). Students' awareness about “news” concept [Abstract]. In S. Špiranec, S. Kurbanoğlu, D. Kos, J. Boustany (Ed.), The Seventh European Conference on Information Literacy, September 20th-23rd, 2021, Online: Abstracts (p. 68). Paris: Information Literacy Association. (pdf
 • Ünal, Y., Şencan, İ. & Kurbanoğlu, S. (2021). News consumption and sharing behaviors of individuals in the post-truth era [Abstract]. In S. Špiranec, S. Kurbanoğlu, D. Kos, J. Boustany (Ed.), The Seventh European Conference on Information Literacy, September 20th-23rd, 2021, Online: Abstracts (p. 80). Paris: Information Literacy Association. (pdf)
 • Al, U., Doğan, G., Taşkın, Z. ve Şencan, İ. (2018). Bilimsel iletişimde sahtelikler ve ötesi [Panel]. Akademik Bilişim 2018. 31 Ocak - 2 Şubat 2018, Karabük Üniversitesi. (Sunuş: Akademik sahtelikler
 • Şencan, İ. (2015). Konu başlıkları ve kullanıcı etiketleri üzerine bir değerlendirme: Hacettepe Üniversitesi Kütüphane kataloğu ve LibraryThing örneği. ÜNAK 2015, Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü Kültür Merkezi, 1-3 Ekim 2015, Ankara. (sunuş)
 • Şencan, İ. ve Akbulut, M. (2015). Ulusal Toplu Katalog'da (TO-KAT) yer alan kayıtların standardizasyonuna yönelik bir değerlendirme. ÜNAK 2015, Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü Kültür Merkezi, 1-3 Ekim 2015, Ankara. (sunuş
 • Taşkın, Z., Doğan, G. & Şencan, İ. (2013). Analyzing the intellectual structure of world information literacy literature through citations and co-citations. The European Conference on Information Literacy (ECIL). October 22-25, 2013, İstanbul, Turkey. (sunuş)
 • Şencan, İ. (2013). The performance evaluation of the information retrieval system of Europeana website. 4th International Symposium on Information Management in a Changing World. September 4-6, 2013, Limerick, Ireland. (sunuş)
 • Şencan, İ., Dirik, M. & Akbulut, M. (2013). E-reference services in university libraries: The example of Hacettepe University Libraries. 5th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference (QQML 2013). June 04-07, 2013, Rome, Italy. (sunuş)
 • Todorova, T., Dimitrova, D., Videković, K., Şencan, İ. & Milliat, P. (2013). The changing role of the manager in the digital era: Findings from Erasmus IP LibCMASS 2012 Project. BOBCATSSS 2013, January 23-25, 2013, Ankara, Turkey.  (author copy)
 • Şencan, İ., Ermişoğlu, D., Dikbaş, H., Gelbal, M. & Dirik, M. (2013). Information literacy (IL) approach in Turkey. BOBCATSSS 2013, January 23-25, 2013, Ankara, Turkey. (sunuş)
 • Şencan, İ. ve Yılmaz, B. (2012). İnternet’in halk kütüphanesi kullanımına etkisi: Ankara’da ortaöğretim öğrencileri üzerine yapılan bir araştırma. 2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri, 9-12 Mayıs 2012, Bodrum.