Anasayfa / Makale
Arş.Gör.Dr. İpek Şencan

Makale


  • Ünal, Y. , Şencan, İ. ve Kurbanoğlu, S. (2022). Gerçek ötesi dönemde Türkiye’deki lisans öğrencilerinin haber tüketim ve paylaşım davranışları [News consumption and sharing behaviors of undergraduate students in Turkey in the post-truth era]. Türk Kütüphaneciliği, 36(3), 334-359. https://doi.org/10.24146/tk.1081859
  • Al, U. ve Şencan, İ. (2016). Bilimsel iletişimin dikenli yolları: Makalelerin yayın süreci üzerine bir değerlendirme [Thorny roads of scholarly communication: An evaluation on the publication process of articles]. Türk Kütüphaneciliği, 30(3), 449-470. (pdf)
  • Taşkın, Z., Doğan, G., Akça, S., Şencan, İ. ve Akbulut, M. (2016). Scopus dergi seçim kriterleri üzerine bir değerlendirme [An evaluation of Scopus journal selection criteria]. Türk Kütüphaneciliği, 30(1), 8-19. (pdf)
  • Uçak, N. Ö., Kurbanoğlu, S., Şencan, İ. ve Doğan, G. (2012). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencileri üzerine bir araştırma [A survey on students of Department of Information Management at Hacettepe University]. Türk Kütüphaneciliği, 26(2), 329-348. (pdf)