Anasayfa / Makale
Dr.Öğr. Üyesi İpek Şencan

Makale


  • Şencan, İ. ve Soydal, İ. (2023). Haber okuryazarlığı eğitimi alan öğrencilerin haber algısı [News perception among students with news literacy training]. Bilgi Dünyası, 24(2), 109-139. https://doi.org/10.15612/BD.2023.717
  • Şencan, İ. & Soydal, İ. (OnlineFirst). Fact-checking behaviors of undergraduate students. Information Development, ?. https://doi.org/10.1177/02666669231156861
  • Ünal, Y. , Şencan, İ. ve Kurbanoğlu, S. (2022). Gerçek ötesi dönemde Türkiye’deki lisans öğrencilerinin haber tüketim ve paylaşım davranışları [News consumption and sharing behaviors of undergraduate students in Turkey in the post-truth era]. Türk Kütüphaneciliği, 36(3), 334-359. https://doi.org/10.24146/tk.1081859
  • Al, U. ve Şencan, İ. (2016). Bilimsel iletişimin dikenli yolları: Makalelerin yayın süreci üzerine bir değerlendirme [Thorny roads of scholarly communication: An evaluation on the publication process of articles]. Türk Kütüphaneciliği, 30(3), 449-470. (pdf)
  • Taşkın, Z., Doğan, G., Akça, S., Şencan, İ. ve Akbulut, M. (2016). Scopus dergi seçim kriterleri üzerine bir değerlendirme [An evaluation of Scopus journal selection criteria]. Türk Kütüphaneciliği, 30(1), 8-19. (pdf)
  • Uçak, N. Ö., Kurbanoğlu, S., Şencan, İ. ve Doğan, G. (2012). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencileri üzerine bir araştırma [A survey on students of Department of Information Management at Hacettepe University]. Türk Kütüphaneciliği, 26(2), 329-348. (pdf)