Anasayfa / Makale
Arş.Gör.Dr. İpek Şencan

Makale


  • Al, U. ve Şencan, İ. (2016). Bilimsel iletişimin dikenli yolları: Makalelerin yayın süreci üzerine bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 30(3), 449-470. (pdf)
  • Taşkın, Z., Doğan, G., Akça, S., Şencan, İ. ve Akbulut, M. (2016). Scopus dergi seçim kriterleri üzerine bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 30(1), 8-19. (pdf)
  • Uçak, N. Ö., Kurbanoğlu, S., Şencan, İ. ve Doğan, G. (2012). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencileri üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 26(2), 329-348. (pdf)