Anasayfa / Tez
Arş.Gör.Dr. İpek Şencan

Tezler


  • Şencan, İ. (2020). Haber okuryazarlığı programı: İçerik tasarımı ve etkililiğinin değerlendirilmesi (News literacy curriculum: Content design and evaluation of its effectiveness). Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. (pdf)
  • Şencan, İ. (2014). Haber metinlerinin kategorizasyonunda varlık isimleri ve konu başlıkları ilişkisi (Relationship between the named entities and the subject titles in categorization of news items). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. (pdf)