Anasayfa / Tez
Arş.Gör.Dr. İpek Şencan

Tezler


  • Şencan, İ. (2020). Haber okuryazarlığı programı: İçerik tasarımı ve etkililiğinin değerlendirilmesi [News literacy curriculum: Content design and evaluation of its effectiveness]. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. (pdf)
  • Şencan, İ. (2014). Haber metinlerinin kategorizasyonunda varlık isimleri ve konu başlıkları ilişkisi [Relationship between the named entities and the subject titles in categorization of news items]. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. (pdf)