Anasayfa / Kitap İçi Bölümler
Arş.Gör.Dr. Şahika Eroğlu

Kitap İçi Bölümler


  • Eroğlu, Ş. (2016). e-Devlet Süreçlerinde Yerel Yönetimlerin Arşiv Hizmetleri ve Arşivcilerin Değişen Rolleri.  Bülent Yılmaz, Tolga Çakmak ve Şahika Eroğlu (yay. haz.). Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu Bildiriler kitabı içinde (s.254-265). Bursa: Nilüfer Belediyesi
  • Eroğlu, Ş. ve Çakmak, T. (2016). Enterprise information systems within the context of information security: a risk assessment for a health organization in Turkey. Procedia Computer Science, 100, 979-986. DOI: 10.1016/j.procs.2016.09.262
  • Eroğlu,Ş. (2016). Intellectual Property Rights of Digital Cultural Heritage Works: Evaluation of the Conditions in Turkey within the Scope of Europeana.  Özel, N. ve Çakmak, T. (yay. haz.). ÜNAK 2014: Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi: bildiriler kitabı içinde (s.288-296). Ankara: ÜNAK.
  • Eroğlu, Ş., Çakmak, T. ve Külcü, Ö. (2016). Kurumlararası bilgi paylaşımı ve birlikte çalışabilirlik. Özdemirci, F., Özel, N., Çakmak, T., Akdoğan, Z. ve Yalçınkaya, B. (yay. haz.). e-BEYAS 2015 Sempozyumu: Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme-Elektronik Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi: bildiriler içinde (s.155-162). Ankara: Ankara Üniversitesi BEYAS Koordinatörlüğü.
  • Eroğlu, Ş. (2015). Public libraries and their roles within the context of e-government literacy. Communications in Computer and Information Science içinde (Cilt:552, s.  569-575). İsviçre: Springer.
  • Külcü, Ö., Çakmak, T. ve Eroğlu, Ş. (2015). Zamansal ve uzamsal tanımlamalara dayalı bilgi erişim sistemlerinin değerlendirilmesi. Umut Al ve Zehra Taşkın (Yay. haz.). Prof. Dr. İrfan Çakın’a Armağan içinde (s.143-161). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
  • Eroğlu, Ş. ve Çakmak, T. (2015). Internet erişiminde sansür: Türkiye açısından bir durum değerlendirmesi. Hasan Keseroğlu, Ayşenur Güneş, Güler Demir ve Elsa Bitri (Yay. haz.). Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu Etik: Kuram ve Uygulama içinde (s.60-72). Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi.  
  • Eroğlu, Ş. ve Çakmak, T. (2014). Evaluation of Organizational Literacy in context of organizational learning: A literature review. Communications in Computer and Information Science içinde (Cilt:492, s. 540-549). Switzerland: Springer
  • Çakmak, T. ve Eroğlu, Ş. (2014). Evaluation of information security approaches: A defense industry organization case. Beyond the Cloud: Information… Innovation… Collaboration… 4th International Symposium on Information Management in a Changing World içinde (Cilt: 423, s. 112-122)  Heidelberg: Springer.