hacettepe logo

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Bilgi ve Belge Yönetimi
Hacettepe Üniversitesi Hacettepe E-Posta Facebook Twitter

Arş.Gör.Dr.
Şahika Eroğlu

Ders Programı Koordinatörü

: sahikaeroglu@hacettepe.edu.tr
: Ağ Sayfası
: +90 (312) 297 82 00 / 124

Arş.Gör.Dr.
Semanur Öztemiz


: scaliskan@hacettepe.edu.tr
: Ağ Sayfası
: +90 (312) 297 82 00 / 130

Arş.Gör.
İpek Şencan

Staj Koordinatör Yardımcısı

: ipeksencan@hacettepe.edu.tr
: Ağ Sayfası
: +90 (312) 297 82 00 / 123

Arş.Gör.
Nilay Cevher


: nilaycevher@hotmail.com
: Ağ Sayfası
: +90 (312) 297 82 00 / 122

Arş.Gör.
Meltem Dişli


: meltem.disli@hacettepe.edu.tr
: Ağ Sayfası
: +90 (312) 297 82 00 / 130