Prof. Dr. Nilufer Tuncer

Ankara Kız Lisesi'nden 1955 yılında mezun olan Nilüfer Tuncer, aynı yıl Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'ne girmiştir. Kütüphanecilik eğitimi yanında İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün derslerini de alarak eğitimine devam eden Tuncer "1950-1955 yılları arasında yayımlanmış çeviri çocuk kitaplarının değerlendirilmesi" adlı bitirme tezi ile Mrs. Emily Dean ödülü alarak bu okuldan mezun olmuştur. 1959 yılında Ford Bursu'nu kazanarak, bir yıl eğitim ve bir yıl uygulama yapmak üzere ABD'de Illinois Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü'ne gitmiştir. 1960 yılında yüksek lisans derecesini alan Tuncer, New York'da farklı halk kütüphanelerinde bir yıl süreyle çalışmıştır. 1961 yılında Türkiye'ye dönüşünde İlhan Kum ile tanışan Nilüfer Tuncer, Hacettepe Çocuk Hastanesi Pediatri Kütüphanesi'nde müdür yardımcısı olarak çalışmaya başlar. 1968-1972 yılları arasında eşiyle birlikte tekrar ABD'ye giden Tuncer, Pittsburg Üninersitesi Kütüphanecilik Okulu'nda eğitimine devam eder. Tıp kütüphaneciliği konusunda bu üniversiteden sertifika alan Tuncer aynı zamanda kütüphane otomasyonu konusuyla da ilgilenir. 1972 yılında Türkiye'ye döndükten sonra, öğretim görevlisi olarak yeni kurulan Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik, Dokümantasyon ve Enformasyon Bölümü'nde göreve başlar. 1974 yılında "1960-1972 yılları arasında Türkiye'de basılmış resimli kitaplar" adlı tezi ile doktorasını tamamlar. 1979-1981 yılları arasında Prof.Dr. İlhan Kum'un rahatsızlığı nedeniyle Bölüm Başkanlığı'nı vekaleten yürütür. 1980 yılında doçent olan Nilüfer Tuncer, Yüksek Öğrenim Kurumu'nun kurulması ile birlikte bu kurumun Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanı olarak kurumun Dokümantasyon Merkezinin kurucu başkanlığına atanır. 1988 yılında profesör olan Nilüfer Tuncer, eşinin Lefke Avrupa Üniversitesi'ne rektör olarak atanması nedeniyle 1996-1997 yılları arasında Kıbrısa gider ve bu süre zarfında Lefke Avrupa Üniversitesi'nin yeni kütüphane binasının planlanmasında danışmanlık yapar. 20 Mart 2004 tarihinde bölümüzden emekli olan Nilüfer Tuncer "Çocuk Edebiyatı" ve Çocuk Kütüphaneleri" derslerini vermiştir.