Yan Dal Programı

Üniversitemizin lisans düzeyinde herhangi bir programa kayıtlı öğrencilerden isteyenler Bölümümüzün yan dal programına akademik takvimde belirtilen tarihlerde başvuru yapabilmektedir.

Bölümümüz öğrencileri de Üniversitemizde yan dal programı bulunan bir lisans programına gerekli koşulları sağlamaları halinde başvuruda bulunabilmektedirler.

Diğer Bölümlerden Bölümümüze Yapılacak Başvurular

Bölümümüzün yan dal programı başvuru koşulları, programın uygulanışı, programın süresi, ilişik kesme, başarı ve mezuniyet durumu ile alınması gereken dersler listesi için bu dokümanı inceleyiniz. Dokümanda yer almayan koşullar ve konularda Üniversitemiz Senatosunun 06.11.2019 tarihli 2019-372 sayılı kararı doğrultusunda kabul edilen Yan Dal Programı Yönergesi geçerlidir.

Bölümümüzün yan dal programına ilişkin koşulları sağlayan ve yan dal başvurusunda bulunmak isteyen öğrencilerin Başvuru İçin Gerekli Belgeler başlığı altındaki belgeleri ilgili akademik takvimde belirtilen tarihlerde Bölümümüz Yan Dal Koordinatörlüğüne eksiksiz bir şekilde teslim etmeleri gerekmektedir.

2018 yılı öncesinde Bölümümüz Yan Dal Programına başvurarak kayıt hakkı kazanmış olan öğrencilerimiz bu dokümandaki müfredata tabiidir.

HÜ. Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Bölümümüze Yapılacak Başvurular 

Yan dal programımız HÜ. Bilgisayar Mühendisliği bölümü ile yan dal programımız farklı bir protokol çerçevesinde yürütülmektedir. Bu doğrultuda HÜ. Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğrenim gören lisans programı öğrencileri Bölümümüz yan dal programı başvurularında ve ilgili diğer süreçlerde Üniversitemiz Yan Dal Programı Yönergesi ile bu dokümandaki koşullara tabiidir. HÜ. Bilgisayar Mühendisliği bölümü lisans programı öğrencilerden belirtilen koşulları sağlayan öğrenciler Başvuru İçin Gerekli Belgeler başlığı altındaki belgeleri akademik takvimde belirtilen tarih aralığında Bölümümüz Yan Dal Koordinatörlüğüne eksiksiz bir şekilde teslim etmeleri gerekmektedir.

2018 yılı öncesinde anadal programı Bilgisayar Mühendisliği olan ve Bölümümüz Yan Dal Programına başvurarak kayıt hakkı kazanmış olan öğrencilerimiz bu dokümandaki müfredata tabiidir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Bölümümüz yan dal programına aşağıda sunulan belgeler ile başvuru yapılmalıdır.

Bölümümüzden Diğer Bölümlere Yapılacak Başvurular

Üniversitemiz Senatosunun 06.11.2019 tarihli 2019-372 sayılı kararı doğrultusunda kabul edilen Yan Dal Programı Yönergesinde belirtilen ve başvurulmak istenen bölümün koşullarını sağlayan öğrencilerimiz öncelikle transkriptleri ve dilekçeleri ile Bölümümüz Yan Dal Koordinatörlüğüne sonrasında da ilgili bölüme dilekçe ile başvurmalıdır.

Bölümümüzden HÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne Yapılacak Başvurular

Bölümümüz lisans programı öğrencileri HÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümüne yan dal başvurusunda bulunmak için Bilgisayar Mühendisliği web sayfası takip etmelidir.

Diğer Bölümlere Yapılacak Başvuru Belgeleri

Başvuru için gerekli olabilecek belgeler başvuru yapılacak bölüme göre farklılık gösterebileceğinden lütfen ilgili bölümün yan dal programı sayfasını inceleyiniz. Başvuru öncesinde Bölümümüz yan dal koordinatörlüğü ile mutlaka iletişime geçiniz.

Yan Dal Programı Bölüm Koordinatörü

Doç. Dr. Tolga Çakmak

tcakmak@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 (312) 297 82 00 / 114