Yazar Yayınları
Yıl Tür Künye  
1980 Tez Yıldız Çakın Çakın, Y. (1980). Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteninin içerik ve yazar yönünden değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.