Yazar Yayınları
Yıl Tür Künye  
2007 Tez Mithat Baver Zencir Zencir, M. B. (2007). Güzel sanatlar alanındaki kullanıcıların bilgi gereksinimleri ve bilgi kullanım özellikleri: Hacettepe Üniversitesi örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.