Yazar Yayınları
Yıl Tür Künye  
2014 Diğer Nilay Cevher Cevher, N. (2014). Halk kütüphaneleri: Araştırmalar ve görüşler.
2015 Kitap İçi Bölüm Nilay Cevher , Özgür Külcü Cevher, N. ve Külcü, Ö. (2015). Türkiye’de ve dünyada bellek kurumlarında kültürel mirasın dijitalleştirilmesi, tanımlanması ve bütünleştirilmesine dönük koşullar. 1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu: Etik: Kuram ve Uygulama, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu içinde (s. 484-496). İstanbul:Hiperlink.
2015 Diğer Nilay Cevher , Demet Soylu Cevher, N. ve Soylu, D. (2015). Information-seeking behavior of the Google Generation [Poster]. European Conference on Information Literacy, Tallinn.
2016 Tez Nilay Cevher Cevher, N. (2016). Ankara'daki halk kütüphaneleri çocuk bölümlerinin çocukların okuma alışkanlığındaki rolü.. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
2015 Makale Bülent Yılmaz , Nilay Cevher Yılmaz, B. ve Cevher, N. (2015). Future of public libraries: Opinions of public librarians in Turkey. IFLA Journal, 41 (4), 336-352.
2016 Makale Demet Soylu , Nilay Cevher , Marco Schirone , Tunç Medeni Soylu, D., Cevher, N., Schirone, M. ve Medeni, T. (2016). A comparative study of information-seeking behaviour and digital information needs of farmers in Turkey and Sweden. International Journal of eBusiness and eGovernment Studies, 8 (2), 18-33.
2018 Makale Müge Akbulut , Erdinç Alaca , Tubanur Büyükçolpan , Nilay Cevher , Serap Kurbanoğlu , Demet Soylu , Banu Fulya Yıldırım Akbulut, M., Alaca, E., Büyükçolpan, T., Cevher, N., Kurbanoğlu, S., Soylu, D. ve diğerleri (2018). Üniversite Kütüphanelerinde Yeşil (Çevreci) Yaklaşımlar: Türkiye Genelinde Bir Araştırma. Bilgi Dünyası, 19 (2), 203-230.
2019 Diğer Nisa Öktem , Nilay Cevher Öktem, N. ve Cevher, N. (2019). Avrupa Bilgi Bilim Yaz Okulundan izlenimler.