Yazar Yayınları
Yıl Tür Künye  
2004 Tez Esin Sultan Oğuz Oğuz, E. S. (2004). Avrupa Birliği sürecinde profesyonel üniversite kütüphanecileri. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
2010 Tez Esin Sultan Oğuz Oğuz, E. S. (2010). Türkiye'de kültür politikaları ve kütüphaneler. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
2011 Makale Esin Sultan Oğuz Oğuz, E. S. (2011). Türk devriminin kültür politikaları ve Türkiye'de kütüphane kurumunun gelişimine etkileri. H.Ü. Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, 6 (12), 113-130.
2011 Makale Selda Önderoğlu , Bugay Turhan , Esin Sultan Oğuz Önderoğlu, S., Turhan, B. ve Oğuz, E. S. (2011). Developing an entrepreneur mindset through erasmus: Hacettepe University case . International Journal of Euro-Mediterranean Studies, 3 (1), 105-114.
2006 Makale Ahmet Aldemir , Esin Sultan Oğuz Aldemir, A. ve Oğuz, E. S. (2006). Sayısal (Dijital) kültürün korunması: Web arşivleme. Türk Kütüphaneciliği, 20 (3), 283-312.
2005 Makale Esin Sultan Oğuz Oğuz, E. S. (2005). UNESCO Dünya Belleği Programı ve Türkiye'nin belgesel mirasları (Görüş). Türk Kütüphaneciliği, 19 (3), 321-331.
2010 Kitap İçi Bölüm Esin Sultan Oğuz , Leif Kajberg Oğuz, E. S. ve Kajberg, L. (2010). The implications of information democracy and digital socialism for public libraries. Technological convergence and social networks in information management: Second International Symposium in a Changing World, IMCW 2010 içinde (s. 3-17). Berlin:Springer.
2008 Kitap İçi Bölüm Leif Kajberg , Aleksandra Horvat , Esin Sultan Oğuz Kajberg, L., Horvat, A. ve Oğuz, E. S. (2008). Europe: LIS education. Global Library and Information Science içinde (s. 343-363). Hague:K.G. Saur .
2008 Kitap İçi Bölüm Esin Sultan Oğuz Oğuz, E. S. (2008). Web arşivleme yaklaşımları ve örneklerle web arşivleri. ÜNAK 06: Bilimsel İletişim ve Bilgi Yönetimi 12-14 Ekim 2006 içinde (s. 55-62). Ankara:ÜNAK.
2007 Kitap İçi Bölüm Esin Sultan Oğuz Oğuz, E. S. (2007). Kütüphanecilik ve bilgibilim eğitiminde uluslararası işbirliği: Avrupa Birliği faaliyetleri. (International cooperation in library and information science education: The European Union activities) . Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 284-288). Ankara:H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
2005 Kitap İçi Bölüm Esin Sultan Oğuz Oğuz, E. S. (2005). Avrupa bilgi toplumu. Prof. Dr. Nilüfer Tuncer'e Armağan içinde (s. 208-217). Ankara:Türk Kütüphaneciler Derneği.
2012 Kitap İçi Bölüm Esin Sultan Oğuz Oğuz, E. S. (2012). Kültürlerarası iletişimde toplumsal bütünleşme merkezi olarak halk kütüphaneleri. 2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri 9-12 Mayıs 2012, Bodrum: Bildiriler, Posterler ve Çalıştay Raporları içinde (s. 48-58). Ankara:Kültür ve Turizm Bakanlığı.
2010 Kitap İçi Bölüm Esin Sultan Oğuz , Leif Kajberg Oğuz, E. S. ve Kajberg, L. (2010). The implications of information democracy and digital socialism for public libraries. (Bilgi demokrasisinin gerekleri ve halk kütüphaneleri için sayısal sosyalizm). Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara. /Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Informatio içinde (s. 4-13). Ankara:H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi.
2013 Makale Esin Sultan Oğuz , Serap Kurbanoğlu Oğuz, E. S. ve Kurbanoğlu, S. (2013). Strengthening social inclusion in multicultural societies through information literacy (Çok kültürlü toplumlarda bilgi okuryazarlığı aracılığıyla sosyal bütünleşmenin artırılması). Bilgi Dünyası, 14 (2), 270-290.