Yazar Yayınları
Yıl Tür Künye  
1996 Tez Necip Erol Olcay Olcay, N. E. (1996). Ankara üniversite kütüphanelerinde internet kullanımı. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
2003 Tez Necip Erol Olcay Olcay, N. E. (2003). Türkçe internet tarama motoru kullanıcılarının arama stratejilerinin analizi: Arabul örneği. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
2008 Makale Mehmet Emin Küçük , Umut Al , Necip Erol Olcay Küçük, M. E., Al, U. ve Olcay, N. E. (2008). Türkiye’de bilimsel elektronik dergiler. Türk Kütüphaneciliği, 22 (3), 308-319.
2007 Kitap İçi Bölüm Mehmet Emin Küçük , Umut Al , Necip Erol Olcay Küçük, M. E., Al, U. ve Olcay, N. E. (2007). Türkiye'de bilimsel elektronik dergiler. (Scholarly electronic journals in Turkey). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 144-149). Ankara:H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
2006 Proje Raporu Yaşar Tonta , Mehmet Emin Küçük , Umut Al , Gülten Alır , Korhan Levent Ertürk , Necip Erol Olcay , İrem Soydal , Yurdagül Ünal Tonta, Y., Küçük, M. E., Al, U., Alır, G., Ertürk, K. L., Olcay, N. E. ve diğerleri (2006). Hacettepe Üniversitesi elektronik tez projesi: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik tezlerinin dijitalleştirilmesi ve tam metinlerinin internet aracılığıyla erişime açılması. Rapor No: 02-G-064.
2007 Proje Raporu Necip Erol Olcay , Seyit Koçberber Olcay, N. E. ve Koçberber, S. (2007). OPAC kullanıcılarının bilgi arama stratejilerinin analizi. Rapor No: SOBAG 105K225.
2008 Makale Necip Erol Olcay , Seyit Koçberber , İrem Soydal , Gülten Alır Olcay, N. E., Koçberber, S., Soydal, İ. ve Alır, G. (2008). OPAC kullanıcılarının bilgi arama stratejilerinin analizi (Analysis of OPAC users’ information seeking strategies). Edebiyat Fakültesi Dergisi, 25 (2), 165-186.