Yazar Yayınları
Yıl Tür Künye  
2017 Tez Emine Cengiz Cengiz, E. (2017). Halk kütüphanelerinde derme geliştirme politikaları: Türkiye’de halk kütüphaneleri üzerine bir değerlendirme. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
2019 Makale Emine Cengiz , Özgür Külcü , Bülent Yılmaz Cengiz, E., Külcü, Ö. ve Yılmaz, B. (2019). Türkiye’deki Halk Kütüphanelerinin Derme Geliştirme Politikaları Açısından Değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası, 20 (1), 1-24.