Yazar Yayınları
Yıl Tür Künye  
2012 Kitap İçi Bölüm Özden Demircioğlu Faydalıgül , Bülent Yılmaz Faydalıgül, Ö. D. ve Yılmaz, B. (2012). Türkiye'de halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devri: Kütüphaneciler ne düşünüyor?. 2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri 9-12 Mayıs 2012, Bodrum: Bildiriler, Posterler ve Çalıştay Raporları içinde (s. 96-119). Ankara:Kültür ve Turizm Bakanlığı.