Yazar Yayınları
Yıl Tür Künye  
2012 Kitap İçi Bölüm Bülent Yılmaz , Ayşegül Kaşıkçı Çam Yılmaz, B. ve Çam, A. K. (2012). İlköğretim öğrencilerinin düşünce özgürlüğüne ilişkin bilinç ve tutumları. Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar: Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu, 31 Mayıs-02 Haziran 2012, Ürgüp, Nevşehir: Bildiriler içinde (s. 233-254). Ankara:Ankara Üniversitesi.