Yazar Yayınları
Yıl Tür Künye  
2010 Proje Raporu Milena Dobreva , Emma Mcculloch , Duncan Birrell , Pierluigi Feliciati , Ian Ruthven , Jonathan Sykes , Yurdagül Ünal Dobreva, M., Mcculloch, E., Birrell, D., Feliciati, P., Ruthven, I., Sykes, J. ve diğerleri (2010). User and functional testing: Final report. Rapor No: 558001.
2010 Kitap İçi Bölüm Milena Dobreva , Emma Mcculloch , Duncan Birrell , Yurdagül Ünal , Pierluigi Feliciati Dobreva, M., Mcculloch, E., Birrell, D., Ünal, Y. ve Feliciati, P. (2010). Digital natives and specialised digital libraries: A study of Europeana users. Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Information Management in a Changing World, IMCW 2010, Ankara, Turkey, September 2010 Proceedings. S.Kurbanoğlu, U. Al, P.L. Erdoğan, Y. Tonta, N.Ö. Uça içinde (s. 45-60). Berlin:Springer.
2010 Kitap İçi Bölüm Duncan Birrell , Milena Dobreva , Yurdagül Ünal , Pierluigi Feliciati Birrell, D., Dobreva, M., Ünal, Y. ve Feliciati, P. (2010). Constituencies of use: Representative usage scenarios in international digital library user studies, a case study on Europeana. Publishing in the Networked World: Transforming the Nature of Communication, 14th International Conference on Electronic Publishing 16-18 June 2010, Helsinki, Finland içinde (s. 245-257). Helsinki:Hanken School of Economics.
2010 Kitap İçi Bölüm Milena Dobreva , Emma Mcculloch , Duncan Birrell , Yurdagül Ünal , Pierluigi Feliciati Dobreva, M., Mcculloch, E., Birrell, D., Ünal, Y. ve Feliciati, P. (2010). Digital natives and specialised digital libraries: A study of Europeana users. (Dijital yerliler ve özelleşmiş dijital kütüphaneler: Europeana kullanıcıları üzerine bir çalışma) . Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara. /Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Informatio içinde (s. 33-43). Ankara:H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.