Yazar Yayınları
Yıl Tür Künye  
1990 Tez Ahmet Çelik Çelik, A. (1990). Türkiye'de üniversite kütüphaneleri bilgi ağı kurulmasına ilişkin sorunlar. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
1996 Kitap Yaşar Tonta , Ahmet Çelik Tonta, Y. ve Çelik, A. (1996). Bilgi edinme özgürlüğü (Freedom of informatiom). Ankara:Türk Kütüphaneciler Derneği.
1996 Kitap İçi Bölüm Ahmet Çelik , Yaşar Tonta Çelik, A. ve Tonta, Y. (1996). Düşünce özgürlüğü, bilgi edinme özgürlüğü ve bilgi hizmetleri. Bilgi Edinme Özgürlüğü içinde (s. 1-13). Ankara:Türk Kütüphaneciler Derneği.
1993 Makale Ahmet Çelik , Nazan Özenç Uçak Çelik, A. ve Uçak, N. Ö. (1993). Üniversite kütüphaneleri üzerine. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 10 (2), 115-121.
2015 Kitap İçi Bölüm Ahmet Çelik , Mehmet Emin Küçük Çelik, A. ve Küçük, M. E. (2015). Kültürlerarası diyalog ve halk kütüphaneleri. Prof. Dr. İrfan Çakın'a Armağan içinde (s. 62-68). Ankara:Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.